Rajzvizsgálati szaktanácsadó

egyetemi szak 2024

Két féléves egyetemi képzés a KRE-BTK Pszichológiai Intézetében: 

gyermekrajzok és felnőtt alkotások, rajztesztek elemzése

Általános tudnivalók

 • OH-nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1036-4/2018
 • A képzés helye: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet (1037 Budapest, Bécsi út 324.)
 • Szakképesítés: Rajzvizsgálati szaktanácsadó
 • Két szemeszter, azaz 1 év
 • Jelentkezés: 2024. június 16-ig 
 • (Ha előbb szeretnéd elkezdeni a tanulást, akkor nézd meg a Online Tutoriális Programot a Rajzelemzési Intézetben)
 • Tematika és órarend: kattints ide
 • Felvételi: szóbeli elbeszélgetés (részletek itt)

Hallgatói vélemények: kattints ide

KINEK SZÓL?

A Rajzvizsgálati szaktanácsadó szakra elsősorban segítő vagy nevelő szakemberek, pedagógusok, pszichológusok jelentkezését várjuk, például:

 • mentálhigiénés szakember, szupervízor, coach
 • óvodapedagógus
 • óvodapszichológus, iskolapszichológus
 • rajztanár, vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár
 • óvodai-iskolai szociális segítő
 • művészetterapeuta, művészeti terapeuta
 • képzőművész-tanár
 • múzeumpedagógus, bábpedagógus, drámacsoport-vezető
 • mediátor, szociális munkás, foglalkoztató
 • teológus-lelkész
 • BA viselkedéselemző

Jelentkezhetnek pályaváltásban lévő, felsőfokú végzettséggel rendelkező résztvevők is, akik később segítő pályán szeretnének elhelyezkedni, és ehhez keresnek jól használható, hatékony eszközöket.

"Örök emlék marad az órák hangulata, színvonala. Hihetetlen gyorsan eltelt mindig az idő... Pörgős volt, interaktív, észrevétlenül ragadt ránk a tudnivaló."


– Pocsai Katalin hallgató

Mire használják...

a képzés hallgatói? (friss felmérés)

 • Gyermekek megismeréséhez, segítéséhez
 • Osztályfőnökként jobban megértem a diákjaimat. Lesz valamilyen más eszköz a kezemben azon kívül, hogy "az az érzésem XY-nal kapcsolatban..."
 • Segítségadás különleges bánásmódot igénylő gyerekek esetében
 • Hogy jobban lássam, a traumát átélt gyermek mit élhetett át. Amit a gyerekek szóban nem mernek elmondani, ott bújik meg a rajzokban
 • A fejlesztési feladatok pszichés összetevőit jobban megértem, így személyre szabott pedagógiai módszereket alkalmazhatok, amelyek eredményesebbek (Katona József művész-tanár)
 • Szupervízióban, családkonzultációban
 • Coachingban kiegészítésként
 • Plusz eszközöket jelent a munkámhoz, és gördülékennyé teszi
 • Pszichoterápiában, diagnosztikában, intervencióban és a terápiás kezelések eredményességének értékelésében
 • A kliensekről, páciensekről szerzett ismeretek bővítéséhez, új módszerek alkalmazásához
 • Amikor szeretném mélyebben megismerni klienseimet
 • Egyéni és csoportos terápiához, művészetterápiához

Miért jelentkeztek...

a képzés résztvevői (a legutóbbi felmérés adatai)

 • Régóta kerestem olyan képzést, amibe szívesen fektetnék időt és energiát. Ez volt az első, és egy pillanatig sem bántam meg, hogy belevágtam (Kernusz Viktória)
 • Szakmailag fontosnak tartottam, hogy a legmagasabb szinten tanuljam a rajzelemzést (Szalainé Látó Judit mentálhigiénés segítő szakember)
 • A pszichológus alapképzésből hiányoltam a rajzelemzést (Valuné Tóth Tünde pszichológus)
 • Túlságosan profilba vágott ahhoz, hogy kihagyjam (Benyó Tamás művészetterapeuta)
 • Szeretnék váltani vagy kiegészítő tevékenységet végezni a tanítás mellett. Nem mertem eddig belevágni, de így nagyobb lehetőség van rá (Horváth Ildikó művésztanár)
 • Eddigi ismereteim a rajzok elemzéséről gyakran félrevezettek (Valuné Tóth Tünde pszichológus)
 • A rajzra rátekintve azonnali információt kapok a mindennapi munkámban. Kompetens legyek, ott és akkor (Valuné Tóth Tünde pszichológus)
 • Sokszor ütközöm akadályba, ha az egyéni vagy csoportos foglakozásokon készült műveket vizsgálom. Az eddig tanult módszer sokszor nem elégséges, hogy pontos képet kapjak a kliensekről (Benyó Tamás művészetterapeuta)
 • A tudományos szempontok segítenek hitelesebbebbé válni mint művész-tanár, művész-mentor (Szász Veronika)

"...Szeretem ezt a képzést"

Az I. félév tantárgyai (2024)

(Kattints a képre a nagyításhoz)

RSZT órarend

A hétlépéses képelemzés (SSCA) 1.SSCA1
A hétlépéses képelemzés (SSCA) 2.SSCA2
Gyermekrajzok elemzési módszereiGYR
Hallgatói esetbemutatásHE
Képelemzési gyakorlat 1.KGY1
Képelemzési gyakorlat 2.KGY2
Klasszikus rajztesztek és dinamikus rajzvizsgálatKRT + DRV
Közös rajzvizsgálatKRV
SzínpszichológiaSZP

Gyermek-rajzok elemzési módszerei

A gyermekrajz és a felnőttrajz különbségei. Az elmebeteg és a gyermek rajzának analógiái és különbségei.

Rajzfejlődés pszichodiagnosztikai szempontból. Firkatípusok, Kellogg, majomfirkák vs. gyermekfirka. A fejlábember és a pálcikaember jelentése gyermeknél és felnőttnél. Az emberalak és a fa fejlődési stádiumai, értelmi retardáció, autizmus, érzelmi zavarok, fotografikus realizmus.

A családrajz típusainak áttekintése, neurotikus családrajz (Schetty), allatcsalád: gyakoriságok és értelmezés. A családrajz értékelési szempontjai, a gyakori konfliktusindikátorok listája és felismerési módszerei, kinetikus családrajz, regrediált családrajz, kinetikus iskolarajz (KSD) módszere és kiértékelési lehetőségei, projektív anya-gyerek rajzok elemzése.

Közös rajz-vizsgálat

A hallgatók kipróbálják és részletesen megismerik a közös rajzvizsgálati módszert (DTM: Drawing Together Method), amelyben az egyéni rajzvizsgálattal szemben két vagy több személy készít (rajzol, fest) közös képet ugyanarra a lapra.

A közös munka során olyan képek jönnek létre, amelyek önmagukban is igen sokat elárulnak a résztvevők személyiségéről, a résztvevők együttműködése (interakciói) azonban ezen felül is egy újabb, rendkívül informatív dimenziót adnak az elemzéshez.

Témakörök: a közös rajzok jelentősége, vizsgálati módszertan, a rajz és a viselkedés (interakciók) elemzése, az egészleges és a speciális reakciók elemzése, interakciódinamikai és kommunikációs elemzés.

Szín-pszichológia

A hallgatók megismerik a színtani alapfogalmakat, a tipikus színpszichológiai vizsgálómódszereket, és az egyes színek értelmezési lehetőségeit.

Témakörök: Árnyalat, világosság, telítettség. Pszichológiai szín, színérzet, színkontraszt, színáthangolódás. Emlékezeti szín, színkeverés, alapszínek, metamerek.
Milyen színek tetszenek az embereknek? A színpreferencia elemzése.

Színdominancia és formadominancia, színhasználat a ház-, fa-, ember rajzokban

A színek szimbolikája: archetipikus, kulturális és egyedi jelentés, pszichológiai színtesztek, a színjáték-teszt és az egyedi színkulcsok módszere.

Klasszikus rajztesztek 1/II.

A két féléves tantárgy első féléve két klasszikus rajztémával: a házrajzok és az állatrajzok pszichológiai elemzésével foglalkozik.

A házrajzok pszichológiai elemzésének módszerei. A ház általános szimbolikája. Énpszichológiai elemzés. Formai és strukturális jellemzők a házrajzokban. A tető, a falak, az ajtó, az ablakok szimbolikus értelmezése. A kémény és a füst. A ház perspektívája, a talajvonal, a kerítés, a házhoz vezető út. Különleges jegyek. A ház ábrázolásának sajátosságai a gyermekrajzokban. A két ház-teszt.
Az állatrajzok pszichológiai elemzése. Általános elvek az állatok szimbolikus értelmezéséhez. A látens állatkép. A háziállatok, a vadállatok, a mitikus állatok, a szörnyalakok és az antropomorf állatok pszichológiai jelentése. Fóbiához kapcsolódó állatok. A leggyakoribb állatfajok speciális jelentése.

Dinamikus rajz-vizsgálat

A dinamikus rajzvizsgálat módszere és a feldolgozás módja. Formai kategóriák. Tartalmi kategóriák. A dinamikus állatrajzvizsgálat. A személyiségszintek. Az időbeli szempontok. 

A szkizofrénia dinamikus képi világa. Affektív kórképek dinamikus rajzvizsgálata. Szenvedélybetegségek dinamikus rajzvizsgálat. Az értelmi fogyatékosság dinamikus rajzvizsgálata. A demencia dinamikus rajzvizsgálata.

A képi kreativitás a dinamikus rajzvizsgálat tükrében.

Terápia, munka, rehabilitáció. 

A graffiti jelensége a dinamikus rajzvizsgálat megvilágításában. A dinamikus rajzvizsgálat legújabb fejleményei

A hétlépéses képelemzés (SSCA) 1-2.

Az SSCA általános elvei. Az életkor, a nem, a kezesség, a kézügyesség és a művészi tehetség, az aktuális élethelyzet és a testi-lelki állapot hatása.
Folyamatelemzés, vonalirányok, vonalak sorrendje, grafémarepertoár.
Az intuitív elemzés alkalmazása. Befogadás szemlélődő attitűddel, az öt legfontosabb jellemző, listák módszere, motoros és kinesztetikus empátia, vizualizálás, empátiás kérdezés, egyetlen mondatos jellemzés.

Az SSCA egészleges elemzési technikái. Szemantikai térkép készítése.
Bármely képi alakotás pszichológiai lényegének felismerése: mintázatok azonosítása, magasabbrendű mintázatok azonosítása és a pszichológiai lényeg kiemelésének módszere.

Gyermekrajzok elemzési módszerei

Közös rajzvizsgálat

Színpszichológia

Klasszikus rajztesztek 1-2.

Új módszerek, modern rajztesztek 1-2.

Dinamikus rajzvizsgálat

A hétlépéses képelemzés (SSCA) 1-3.


Tipp: ha mobilon nézed, akkor itt csak a címek felsorolását látod. 

Küldd el magadnak az oldal linkjét e-mailen, és nézd meg otthon nagyobb kijelzőn, ahol a részletes tantárgyleírások is megjelennek!

Az első félév órarendje

A képzés tömbösített formában zajlik, a félév során összesen 6 alkalommal, amelyet otthoni, egyéni feladatok egészítenek ki. A vizsgák rajzelemzési feladatokból állnak.


Első óra: 2024. szeptemberben

Képzési napok: félévente 5-6 blokkban, tömbösítve, amelyek péntek délutáni képzést tartalmaznak (14.00 órától), valamint szombat délelőtt-délután (9.00 órától)


“Vass professzor rugalmas együttműködésével a feladataimat könnyen megoldottam”

– Markos-Preszmayer Katica hallgató

Mennyi időt vesz igénybe a képzés? (kattints ide)

Intézmények és munkakörök, ahol rajzvizsgálatot alkalmaznak (kattints ide)

A szak oktatónak bemutatása (videókkal, kattints ide)

További információk
foglalkozási területenként

Pedagógusoknak: tanár, tanító, óvónő

Pszichológusoknak

Egyetemi, főiskolai hallgatóknak (lezárt BA szükséges)

Aki már tanult rajzelemzést máshol

Aki grafológiát tanult

Aki maga is rajzol vagy fest

Aki csoportokat tart vagy művészetterápiát

Akit az önismeret érdekel

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK

Határidő: 2024. június 16.

Feltételek:

(1) bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett felsőfokú (BA, MA) végzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.

(2) Felvételi elbeszélgetés (2024. június 28), amely a jelentkezés indokaira irányul. Barátságos ismerkedés lesz, ahol Te is kérdezhetsz, és külön készülést nem igényel. Előnyt jelent, ha a jelentkező be tudja építeni jelenlegi vagy jövőbeli szakmai tevékenységébe a rajzelemzést. A felvételi elbeszélgetés színe a Pszichológiai Intézet (Budapest 1037, Bécsi út 324. V. épület).

Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése szükséges, egy szakdolgozat (rajzelemzési esettanulmány) elkészítése, valamint 100 óra önismeret igazolása. Ha az önismeret még nincs meg, akkor is megszerezheted akár önálló szervezésben, akár a képzés során induló művészetterápiás csoportban.

Az egyetemi költségtérítés összege 2024-ben 200.000 Ft / félév.

Diákigazolvány: a hallgatóknak a levelező hallgatói jogviszony révén diákigazolvány jár, ami 50%-os kedvezményt biztosít a helyközi járatokra.

Négy dokumentumot kell beküldeni a https://btk.kre.hu/btkfelveteli linken:

 1. az elektronikus úton kitöltött, majd nyomtatást követően aláírt jelentkezési lap,
 2. oklevélmásolat,
 3. önéletrajz (friss fényképpel),
 4. motivációs levél.

A jelentkezés módja:

Elektronikus úton történik a https://btk.kre.hu/btkfelveteli linken.

Az elektronikus jelentkezést követően az alábbi dokumentumokat kell postai úton is megküldeni:

1. az elektronikus úton kitöltött, majd nyomtatást követően aláírt jelentkezési lap
2. friss fényképpel ellátott önéletrajz, amely kitér az önismereti tapasztalatok bemutatására is;
3. megszerzett diploma, oklevél másolata

Postacím: Kovács Sarolta, 1022 Budapest, Csopaki utca 6.
Érdeklődés: 

Kovács Sarolta tanszéki ügyintézőnél
e-mail: kovacs.sarolta@kre.hu
tel: +36301150768

GYAKORI KÉRDÉSEK

Mekkora a túljelentkezés?

Ez mindig változó. A felvételi elbeszélgetésen az lesz a döntő szempont, hogy be tudod-e építeni szakmai tevékenységedbe a rajzelemzést.

Mit jelent a felvételi elbeszélgetés?

Barátságos beszélgetést, kiscsoportos formában. Arról kapsz majd kérdéseket, hogy miért jelentkezel, vannak-e előzményeid, és mihez szeretnéd felhasználni az itt tanultakat.

Időpontja: 2024. június 28.

Részletfizetést lehet kérni a tandíjra?

Igen, kérvényezheted a két részletben történő befizetést.

A tandíjon felül lesznek-e költségek?

Ha rendelkezel a szükséges önismereti óraszámmal, akkor nem lesznek. Ha nem rendelkezel, akkor a diploma átvételéig önállóan meg kell szerezned.

Ha vidékről utazol Budapestre, akkor az utazási, illetve a szállásköltségeket gondold végig.

TIPP: Az utazáshoz 50% kedvezményt ad a diákigazolvány, a szállást közösen szokták megszervezni a hallgatók. Alumni rendszerünkben felveheted a kapcsolatot a korábban végzett hallgatókkal is, és kérhetsz tőlük tanácsokat.

Családom van, nehéz bejárni az órákra a mindennapos feladatok mellett...

Azt javasoljuk, hogy családoddal, pároddal előre egyeztesd a 6 képzési dátumot, amelyet még kezdés előtt meg fogsz kapni.

Hallgatóink ezeket a megoldásokat találták: 

 • "A család elfogadja, mert velem együtt örül a sikereimnek."
 • "A család rugalmasabb, mint ahogyan én gondoltam."
 • "Férjem átszervezte munkaidejét."
 • "Úgy voltam vele, hogy elengedem ezt a képzést, ha nem sikerül csinálnom, de ma már örülök, hogy nem tettem"

(Nem tudsz bejárni az órákra? Válaszd a Rajzelemzési Intézet Online Tutoriális Programját ezen a linken)

Így is túlterhelt vagyok. Mennyi időt vesz igénybe a képzés és az otthoni készülés?

A kontaktórák félévente 5-6 alkalommal lesznek, tömbösítve.

Lesznek otthon elvégzendő elemzési feladatok, amelyeket 4-5 fős munkacsoportok kapnak meg, így kisebb (és jobban beosztható) lesz az egyéni teher.

Attól nem kell tartanod, hogy rövid határidő alatt nagy mennyiségű szöveget kell elolvasnod, mert a félév elején már tudni fogod, mit kell elolvasnod. Erre több hónapod is lesz, így könnyebb lesz a feladatokat más munkáiddal egyeztetni, előre tervezni vagy átszervezni.

A vizsgaidőszaktól sem kell tartanod, mert a legtöbb tárgyból lehetőséget kapnak a hallgatók megajánlott jegy szerzésére még a szorgalmi időszakon belül.

Ha amiatt aggódsz, hogy lesz-e elég energiád tanulni a család és a munka mellett, vagy hogy végig tudod-e csinálni a képzést, akkor érdemes elolvasnod a jelenlegi évfolyam véleményét erről:

 • "Első pillanattól kezdve jó motiváló hatással volt rám a képzés – ez sok energiát adott"
 • "húz előre, hogy nagyon érdekes a tananyag"
 • "nagyon jó a tanulócsoportos munka, mert kisebb az egyéni teher"

Messze lakom, az utazás és a szállás okoz problémát...

Hallgatóink megoldásai:

 • együtt utaznak autóval,
 • többen új csatlakozási lehetőségeket, járatokat találtak,
 • kihasználják az újonnan épült vonatmegállót, ami a Bécsi úti épülettől pár percnyi távolságban van.

A szállással kapcsolatban a hallgatók ezeket a megoldásokat találták:

 • ismerősöknél szállnak meg,
 • sok esetben a budapesti hallgatók is tudnak szállást adni egy-egy éjszakára,
 • a csoporttársakkal közösen keresnek lehetőséget, akár kollégiumot, akár másfajta szállást. 

TIPP: felveheted a kapcsolatot ötletekért a volt hallgatókkal, Alumni rendszerünk segítségével.

Hogyan és meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezési űrlapot, diplomamásolatot és fényképes önéletrajzot kell beküldeni erre a címre:

Kovács Sarolta tanszéki ügyintéző, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, 1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület. 

A jelentkezési űrlapot ezen a linken találod. A határidőt mindenképpen tartsd be:

2024. június 16.

MÉG TÖBB KÉRDÉS...

Mit jelent az önismeret, és hogyan lehet teljesíteni?

Helyileg hol lesznek az órák?

Miből áll a szakdolgozat?

A diákigazolvány mire ad kedvezményt?

Nyelvvizsga szükséges?

Attól félek, hogy nem ismerem a szakkifejezéseket és lemaradok...

Mire jogosít a Rajzvizsgálati szaktanácsadó diploma?

Nem vagyok túl idős, hogy egyetemre járjak?

Nem fogok kilógni a sorból?

Nehezek a vizsgák?

Jövőre is indul a képzés?

További kérdéseim vannak, kihez fordulhatok?

A gombra kattintva átlépsz a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkari jelentkezési felületére, ahol online formában beküldheted a jelentkezési űrlapot.

Copyright 1995 – 2022 Rajzelemzési Intézet | Alapította: Prof. Dr. Vass Zoltán | Kérdéseiddel ügyfélszolgálatunkhoz fordulhatsz: ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu | Hívj minket telefonon: +36305102791 | Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21093-2007 | Az ÁSZF itt található. | Ikonok | Akkreditált képzések alapítási engedélyszáma: 23/161/2015, 575/55/2017 | Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-90095/2015, NAIH-94948/2016. | Bejelentkezés a Rajzelemzési Intézetbe | Kijelentkezés a Rajzelemzési Intézetből