jegy

Rajzi jegynek tekintjük az SSCA-ban a kép vizuálisan megfigyelhető tulajdonságait, a folyamatjellemzőket, a tesztviselkedést, a szóbeli verbális projekciókat és magyarázatokat is, tehát mindent, amivel a személy a projektív teszthelyzetet a szó legtágabb értelmében strukturálja.