A projektív rajzvizsgálat alapfogalmai és alapelvei

A projektív pszichodiagnosztika elméleti alapjai

Képi kifejezéspszichológia: fogalmi és definíciós alapkérdések

Heurisztikus tesztelemzés és képi prototípusok

A képi kifejezéspszichológia tágabb kontextusa

A hétlépéses képelemzési módszer (SSCA) rövid összefoglalása (esettanulmánnyal)

Egyes kórképek – A szkizofrénia képi kifejeződése (szakirodalmi áttekintés)

Send this to a friend