A képi kifejezéspszichológia rendszerelemzési megközelítése

A kontextuselemzés elméleti háttere

A rajzvizsgálat moderátorváltozói (torzító tényezők)

[Angol] The method of context analysis in a systems thinking approach

[Angol] The phenomenological map and practical advice

[Angol, magyar] Cognitive biases and how to avoid them

Send this to a friend