Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), adatkezelési szabályzat, adatvédelmi nyilatkozat és végfelhasználói licencszerződés az ESPD és az ARTIES szoftverekre

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Dr. Vass Zoltán (adószáma: 63163669-2-42), valamint a Rajzelemzési Intézet Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-276756), a továbbiakban közösen: Szolgáltató által üzemeltetett rajzelemzes.hu, rajzelemzes.com, rajzvizsgalat.hu, rajzelemzesi-intezet.hu, drawingtests.com, zoltanvass.hu, vassviola.hu, arttherapycoursesonline.com. atoc.us internetes oldalakon (a továbbiakban: WEBLAP) elérhető Szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltatók adatai:

  • ATW Internet Kft.H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1. Adószám: 13471868-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-736956
  • DreamHostPMB #257417 Associated RoadBrea, CA 92821USA

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználó (továbbiakban ezzel egyenértékű megnevezésként: résztvevő, jelentkező vagy megrendelő) minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve valamely a Weblapon szereplő Szolgáltatást, programot vagy terméket vásárol, igénybe vesz vagy arra való szándékát jelzi, illetve bármilyen módon használja weblap Szolgáltatásait.

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et mint Megállapodást. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató azt nem iktatja. A szerződés létrejöttét az ÁSZF-re vonatkozó elfogadás, egyéb esetben az elektronikusan elmentett hirdetési és Felhasználói adatok, illetve az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus bizonylatok igazolják. A jelen weblap böngészésével a felhasználó tehát kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weboldal tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, részleges vagy egészleges terjesztése, másolása, áthelyezése, reprodukciója, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, kivonatolása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve és a forrás (WEBLAP) kötelezően megjelenítendő, és csak a Szolgáltató által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblapot Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy - mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat - üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vagy kizárólagossági rajzelemzéssel vagy más, a weblap tartalmával szorosan összefüggő összefüggő szakmai okból ne nyújtson Szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Emiatt előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud megrendelni terméket vagy Szolgáltatást (előadást, oktatást, Szoftvert, tanácsadást, konzultációt) a Szolgáltatóktól. Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy a már befizetett Szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a vevő részére.

Amennyiben WEBLAP tartalmát más honlapon, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap Szolgáltatókjének előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 197 000 Ft (HUF) + ÁFA, azaz napi százkilencvenhétezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket vagy más (a fentiekben meghatározott) tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

A WEBLAP Szolgáltatója Dr. Vass Zoltán és a Rajzelemzési Intézet Kft. Az ügyfélszolgálat ezen a címen érhető el: erdeklodes@rajzelemzes.hu. A WEBLAP teljes szöveges és grafikus tartalma (beleértve korlátozás nélkül, a szöveget, a számítógépes kódot, Szoftvert, grafikát, fényképeket, képeket és rajzokat, zenét, hanganyagokat, videóanyagokat, audiovizuális anyagokat a felsorolt weboldalakon) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Szolgáltató jogtulajdonát képezik.

A feliratkozás meghívással vagy önkéntesen történik. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levélben található leiratkozási linkre való kattintással.

A feliratkozáskor bekérhető adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a feliratkozó foglalkozása, a cég neve, számlázási és postacíme (az adat jogosultja általi megadás útján). Az adatokat hírek, információk küldésére használjuk. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és Szoftvereinken tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Szolgáltató internetes oldalain nyújtott szolgáltatások működtetése során a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe, illetve a Felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • DreamHostPMB #257417 Associated RoadBrea, CA 92821USA, valamint ATW Internet Kft.H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.Adószám: 13471868-2-41Cégjegyzékszám: 01-09-736956
  • SalesAutopilot Kft. Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773, 1089 Budapest, Golgota utca 3. NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013
  • Számlázás: KBOSS.hu Kft. Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

A szolgáltatások igénybevételéhez vagy a regisztrációhoz Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen juttat el a Felhasználóhoz. A honlapon keresztül megrendelt szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Felhasználóhoz. Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

A WEBLAP oldalain történő, hírlevélre vagy más információs termékre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tartalom letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Szolgáltatóktól elektronikus vagy postai levelet, illetve rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek a Szolgáltató termékeit, Szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A Szolgáltató a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy konkurens piaci Szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a WEBLAP felhasználóinak köréből. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden egyes részletét. A jelentkezés ténye akkor valósul meg, ha a jelentkező a WEBLAPon található űrlapok bármelyikét beküldi vagy a fentiekben felsorolt weblapokon található e-mail címeken e-mail útján vagy más, írásos formában jelzi jelentkezési szándékát a Szolgáltató által szervezett programokra. A jelentkező kifejezetten megerősíti részvételi szándékát a részvételi díj, előleg vagy más, a programokon történő részvétel térítésére szolgáló összeg egészének vagy bármely részösszegének a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalásával. A jelentkező hozzájárul a képzések során készített rajzai, a róla vagy a rajzokról esetlegesen készült fényképek vagy filmfelvételek felhasználására oktatási, kutatási, tudománykommunikációs vagy a képzésekhez kacsolódó reklám- illetve marketing céljából (beleértve a képek vagy videók internetes terjesztését is a közösségi média csatornáin), amennyiben ez a képzésekhez kapcsolódik, valamint a képzésekkel kapcsolatos tájékoztatókban digitális és más formában, további kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A RAJZELEMZÉS MESTERFOKON címmel meghirdetett 1 éves ingyenes online tanfolyam ingyenesen végezhető el és leiratkozással bármikor felfüggeszthető. A tanfolyamon nincs semmilyen részvételi díj és ezt a szervezők később sem változtatják meg. Leiratkozni a tanfolyami e-mailekben található leiratkozási linkkel lehetséges. Ezen az ingyenes, ismeretterjesztő tanfolyamon azonban nincs lehetőség vizsgázásra vagy oklevél, igazolás, tanúsítvány szerzésére sem.

Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgálttaó által nyújtott ismereteket kizárólag saját kompetenciakörén belül és végzettségének megfelelően alkalmazza. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy amennyiben nem rendelkezik pszichológusi végzettséggel, nem folytat pszichológusi tevékenységet és nem használ pszichológiai tesztet.

Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az általa nyújtott ismeretek, oktatott tananyag vagy Szoftver felhasználása vonatkozásában a Felhasználó által okozott mindennemű kárral kapcsolatban.

A nem ingyenes képzések, előadások, rendezvények esetében a jelentkező köteles a részvételi díjat a tájékoztató anyagokban megadott (információs e-mail vagy a WEBLAPon található, erre vonatkozó információ szerinti) esedékességi időpontig (ennek hiányában legkésőbb a képzés megkezdéséig) kiegyenlíteni. Amennyiben a jelentkező a kihirdetett teljes díjat az esedékességig nem fizeti meg, úgy Szolgáltató jogosult a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyenkor Szolgáltató a teljes képzési díj 30%-ára mint átalány-kártérítésre jogosult, amelyet a jelentkező az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.

Ha a jelentkező az AKKREDITÁLT RAJZELEMZÉSI ALAPTANFOLYAMON történő jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási díjakra jogosult:

– a képzés megkezdése* előtti 14–7 nap a teljes képzési díj 30%-a;

– a képzés megkezdése* előtti 7–3 nap a teljes képzési díj 50%-a;

– a képzés megkezdése* előtti 3–0 nap a teljes képzési díj 100%-a;

– a képzés folyamata** során történő kimaradás, lemondás: a teljes képzési díj 100%-a;

Ha a jelentkező a NEM AKKREDITÁLT képzésekre, tanfolyamokra, rendezvényekre történő jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási díjakra jogosult:

– a képzés megkezdése előtti lekésőbb 22. napig a teljes képzési díj 0%-a;

– a képzés megkezdése előtti 21–15. nap a teljes képzési díj 50%-a;

– a képzés megkezdése előtti 14–0 nap a teljes képzési díj 100%-a;

A foglalóra vonatkozó szabályok

A fentiek alól kivételt képez a foglaló összege: Szolgáltató előírhatja foglaló befizetését az általa nyújtott szolgáltatásokra, így például a tanfolyami, képzési részvételi díjra. Amennyiben a teljesítés (például a tanfolyam megtartása) a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért Felhasználó a felleős (például nem jelenik meg a tanfolyamon vagy visszalép a részvételtől), Felhasználó a foglaló összegét elveszíti. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyikük sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor a foglaló összegét a tartozásba (pl. a részvéteki díjba) bele kell számítani.

Az eltérő tematikával és eltérő dátumokon meghirdetett, egynapos előadások külön-külön képzéseknek tekintendők.

A képzésre jelentkező a visszamondás/lemondás tényét írásban – tértivevényes levélben vagy személyesen átadva – köteles bejelenteni és az időközben kiküldésre került, a képzésről szóló eredeti számlát mellékelni. A visszamondás/lemondás joghatásai akkor állnak be, amikor a képzést szervező (igazoltan) átvette a lemondást. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, személyes átadással, postai vagy elektronikus úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli és postára adja a meghiúsulási kötbérszámlát. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni ügyfélszolgálati munkatársunkkal a kapcsolatot a +36305102791-es telefonszámon vagy a jelentkezes@rajzelemzes.hu e-mail címen.

A jelentkezés a Szolgáltató által szervezett bármely programra a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést és a részvételt. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató tárolja és további információkat küldjön számára, továbbá kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden részét.

Az esetleges árkedvezmények nem vonhatók össze.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a vételár módosítására. Az új vételár a honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termék vagy Szolgáltatás vételárát a honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, akár a vételár honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját döntései szerint (mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat) egyéni árkedvezményt biztosítson Termékei vagy Szolgáltatásai megvásárlásához, különösen (de nem kizárólagosan) visszatérő megrendelésekhez, többszöri vásárlásokhoz, levelezőlistás feliratkozásokhoz kapcsolódóan vagy hűségprogram keretében. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy személyre szóló vagy írásban kiküldött árkedvezmény (például kupon, e-kód) nélkül nem jogosult árkedvezmény igénybevételére.

Vizsga, tanúsítvány, oklevél

A Szolgáltató által rendezett képzések, tanfolyamok, rendezvények, továbbképzések elvégzéséről oklevelet, igazolást vagy tanúsítványt Szolgáltató csak akkor állít ki, ha Felhasználó a részvételen túl vizsgát is tesz, amellyel bemutatja, hogy képes a tanultak kompetens alkalmazására.

A Szolgáltató rövid (azaz egynapos vagy ennél rövidebb) élő tantermi képzésről minőségbiztosítási okból semmilyen feltételek mellett nem állít ki oklevelet, igazolást vagy tanúsítványt. Fentiek kiállításának feltétele minimálisan az SSCA módszerre vonatkozó, sikeresen teljesített szakmai vizsga, amelynek részletes feltételeit Szolgáltató vonatkozó WEBOLDALAIN teszi közzé.

A vizsga élő tantermi képzések esetén egy 5-10 oldalas esettanulmány elkészítését és szóbeli prezentációját jelenti Szolgáltató által szóban vagy írásban megadott feltételek mellett. Az esettanulmányban be kell mutatni a képzésen tanult módszerek önálló alkalmazását és kompetens értelmezését önkéntes, egészséges vizsgált személyen, Felhasználó saját kompetenciakörén belül, a vonatkozó etikai szabályok betartása mellett.

A dolgozat tartalmát 10 perces előadásban kell bemutatni a Rajzelemzési Intézet valamelyik nyilvánosan (a rajzelemzes.hu oldalon) meghirdetett esetkonferenciáján, a képzés utolsó kontaktórája után legkésőbb 6 hónapon belül.

Vizsga nélkül, önmagában a rendezvényen történő részvételért Szolgáltató minőségbiztosítási okból nem állít ki részvételi igazolást, sem oklevelet vagy tanúsítványt.

Kedvezményes előadásbérlet vásárlása esetén Felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket a bérlet árának befizetésével:

Felhasználó a bérletet a jelentkezéstől számított öt napon belül igényelheti a bérlet árának befizetésével. A bérlet vásárlásával Felhasználó jogosultságot szerez a Weblapon meghirdetett számú, Szolgáltató által szervezett programon történő részvételre. A Felhasználó által választott előadásokra Felhasználónak legkésőbb 72 órával a kezdés előtt regisztrálnia kell egy online felületen, amelynek linkje a jelentkezés után kapott visszaigazoló levélben található. Felhasználó regisztrációja akkor sikeres, ha Szolgáltató ezt írásban (e-mailen) visszaigazolta. Ha már nincs hely az adott előadáson, akkor Felhasználó másik időpontot vagy előadást választhat azok közül a programok közül amire jelentkezett és abban az esetben, amennyiben ilyen program az adott naptári évben meghirdetésre kerül. A bérlet a vásárlás évének utolsó naptári napjáig érvényes akkor is, ha nem kerül meghirdetésre újabb program. Ha Felhasználó nem használja ki bérletét és még marad fel nem használt részvételi lehetőség, a bérlet akkor is lejár és nem vihető át a következő naptári évre. A részvételt lemondani legkésőbb 24 órával kezdés előtt lehet a fent említett online felületen. Ha Felhasználó regisztrált az adott programra, de nem jelenik meg ezen, akkor az adott alkalom levonásra kerül a bérletből. A bérlet át nem ruházható harmadik fél számára. A bérlet árának befizetése után a visszafizetésre nincs lehetőség.

A programokra való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a részvételre. A képzésben részt vevő a képzés és vizsgázás ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a Szolgáltatóknak a változás bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban bejelenteni.

Ha az adott program elvégzése tanúsítvány vagy igazolás kiállításával jár, akkor a tanúsítvány vagy igazolás javítása ellenében, illetve másolat kiállításáért a résztvevő felé Szolgáltató díjat számíthat fel:

– ha azon téves adatok a képzésen részt vevő hibájából szerepelnek;

– ha azt saját maga kéri megsemmisülés, elvesztés stb. okok miatt;

– ha az ajánlott, tértivevényes igazolás kiküldésekor „nem kereste” megjegyzéssel a postától visszaérkezik;

– ha a képzés időpontja és az igazolás kiállítása közti időben a hallgató értesítési címe költözés miatt megváltozott, és ezt az igazolást kiállító vagy a szervező felé nem jelezte.

A tanúsítvány vagy igazolás javításának, illetve másolat kérésének módja: a tanúsítványról másolatot írásban /e-mail, levél/ kérhet a képzésen részt vevő, melyben a következő, a pótláshoz nélkülözhetetlen információkat kell megadnia: név, leánykori név, születési hely és idő, képzést szervező neve, képzés helyszíne, a képzés címe, időpontja, a résztvevő pontos értesítési címe.

Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át visszautaljuk a befizető bankszámlájára. A visszautalás feltétele, hogy a résztvevő a befizetésről kiállított számlát a lemondásról történő értesítést követően legkésőbb 15 napon belül postai úton juttassa vissza Szolgáltatóknak. A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a jelentkező úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik programra vagy egyéb termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

Szolgáltatóknak joga van visszautasítani minden olyan, programokra történő jelentkezést vagy termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti, illetve szakmai etikai problémákat generál (például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 15 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre és a Szolgáltató más díjat nem térít meg jelentkezőnek.

Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért. Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató mindemellett lehetőséget biztosít az elérhetőségein bejelentett esetek kivizsgálására, és amennyiben lehetséges, azok javítására. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során történő valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma Szolgáltató függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel Szolgáltató rendszerére.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatókval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatóknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Szolgáltatókt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatókval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és Szolgáltatóknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Szolgáltatókt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Szolgáltató jogait. Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy Szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására, dátummal ellátva. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával Felhasználó elfogadja az aktuális ÁSZF-et. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben bármely okból Felhasználó adatai törlésre kerülnek.

Képi Kifejezéspszichológiai Törzstagsági Klub (KKTK): a KKTK tagjai számára meghirdetett Szolgáltatások előzetes értesítés nélkül, felmenő rendszerben megváltozhatnak és KKTK-t Szolgáltató bármikor megszüntetheti. Ezekben az esetekben Szolgáltató a már előfizetett Szolgáltatásokat mindaddig biztosítja az előfizető számára, ameddig az előfizetés érvényben van. A tagság érvényessége a tagsági díjnak a Szolgáltató bankszámlájára beérkezését követő nappal kezdődik és a jelentkezéskor meghirdetett időszak utolsó napján végződik. A Szolgáltatások visszamenőlegesen (az érvényes tagság létrejötte előtt) nem vehetők igénybe. A tagsági díj összege nem téríthető vissza semmilyen esetben, akkor sem, ha a Felhasználó egyetlen Szolgáltatást sem vett igénybe. Az előadások teljes anyagának letöltése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a letöltésre kínált dokumentumok tartalmi változtatására, egyes részek törlésére és/vagy kiegészítésére. A Szolgáltató a publikációkről történő értesítés során a szerzői joggal nem védett anyagokhoz nyújt hozzáférést és fenntartja a jogot a tartalmi szelekcióra. A Szolgáltató az ESPD rajzelemzési programhoz az aktiváláson kívül nem nyújt támogatást. A Studia Casuistica folyóirathoz történő hozzáférés feltételeit Szolgáltató indoklás és előzetes értesítés nélükl megváltoztathatja, a hozzáférést megtagadhatja vagy megszüntetheti. Az elsőbbségi regisztráció időtartamát Szolgáltató megváltoztathatja és csak a Szolgáltató által szervezett programokra, rendezvényekre biztosítja. A programokon történő részvételre vonatkozó árengedmény mértékét Szolgáltató a meghirdetett kereteken belül bármely időpontban, indoklás és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A KKTK szakmai közösség és online fórum tagjai elfogadják a személyiségi jogok védelmére vonatkozó, érvényben lévő jogszabályokat és rendelkezéseket; az információcsere során tudomásukra jutott, személyes adatokat harmadik félnek nem szolgáltatják ki és a pszichológusokra vonatkozó etikai szabályok szerint kezelik.

Bankkártyás befizetési, részletfizetési és tagdíjfizetési lehetőség

Szolgáltató online fizetést tesz lehetővé egyes termékek esetében. A bankkártyás fizetési lehetőséget a https://www.braintreepayments.com felülete biztosítja. A befizetés biztonságát a Braintree rendszere biztosítja. A bankkártya adatok iframe-n kerülnek bekérésre, amelyben közvetlenül a https://www.braintreepayments.com/ felületén hosztolt inputmezők találhatók. Ez garantálja a kártyatársaságok felé a PCI DSS megfelelőséget és a kártyaadatok maximális biztonságú kezelését (részletesen lásd erről: https://www.braintreepayments.com/blog/your-checkout-our-iframes). Bankkártyás részletfizetés esetén a Braintree egy titkosított kódot (tokent, lásd erről: https://articles.braintreepayments.com/control-panel/vault/overview) tárol el, amellyel újabb felhasználói jóváhagyás nélkül, automatikusan levonja a havi részletek díját. A termék megrendelésével Felhasználó kifejezetten hozzájárul a részletek automatikus, külön engedély nélküli levonásához mindaddig, ameddig a termék teljes vételárát nem törlesztette.

Tagsági díjak

A Rajzelemzési Intézet tagdíjainak éves befizetése esetén banki átutalásos fizetés választásakor az átutalt bruttó összeget Szolgáltató 5% kezelési költséggel terheli. Kimaradó havidíj esetén a rendszer két értesítést küld, utána véglegesen letiltja a hozzáférést. Későbbi újraaktiválásra ugyanazon résztvevő esetén nincs lehetőség.

Egykattintásos bankkártyás vásárlás

Az ún. egykattintásos bankkártyás vásárlás során Szolgáltató a bankkártya-adatokat kezelő Braintree (Paypal) céggel kötött szerződése értelmében kényelmi funkcióként lehetővé teszi termékek bankkártyás vásárlását újabb felhasználói fizetési és számlázási adatok megadása nélkül. Ezt a Braintree által tárolt tokenek teszik lehetővé. A tokenek olyan kódjelek, amelyek titkosított formában helyettesítenek adatokat a Braintree rendszerében. A vásárlás SSL adatbiztonságot nyújtó internetes felületen és adatkapcsolaton keresztül történik Szolgáltató részéről. Az egykattintásos vásárlást minden esetben a Felhasználó kezdeményezi, aki ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató újabb felhasználó beavatkozás nélkül terhelje Felhasználó korábban megadott bankkártyáját a vásárlást megelőzően, az internetes felületen feltüntetett vételárral.

Az ESPD program

Az ESPD program Windows XP-re készült, más Windows verziókon Szolgáltató nem garantálja működését és nem nyújt hozzá telepítési, installálási, javítási vagy működtetési támogatást.

SzoftverTERMÉK LICENSZ: ESPD és ARTIES Szoftvertermékek

A SzoftverTERMÉK a szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt áll. Jelen LICENSSZEL a SzoftverTERMÉK használatát a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel engedélyezem, nem kizárólagos jelleggel.

A LICENSZ TERJEDELME

Jelen LICENSZ az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

A Szoftvert vagy helyette annak bármelyik, ugyanarra az operációs rendszerre készített, korábbi verzióját három informatikai eszközön (számítógépen, mobiltelefonon, tableten) egyedi, névre szóló hozzáféréssel (amely SZERZŐTŐL vásárolható meg) használhatja.

EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK.

* A visszafordításra, illetve visszafejtésre és egyéb belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások.

A SzoftverTERMÉKET tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

* A felhasználó elfogadja, hogy rajzokat és képeket kizárólag képesítése és kompetenciája keretein belül elemez és az elemzés eredményeit vagy bármely részletét csak olyan célra és formában használja fel, amelyre szakképesítése jogosítja. Ez a program minden verziójára és részére érvényes.

* Az alkotóelemek elkülönítése.

A LICENSZ a SzoftverTERMÉKRE mint egységre vonatkozik, amely alkotóelemei nem különíthetők el semmilyen célból.

* Bérleti korlátozások.

A SzoftverTERMÉKET nem veheti és nem adhatja más személynek semmilyen jogcímen használatba, lízingbe, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe.

* A Szoftver átruházása.

Jelen LICENSZ alapján jogosult az Önt megillető összes jogot másra végleges jelleggel átruházni, feltéve, hogy az átruházás során Ön átadja a SzoftverTERMÉK összes másolatát, a SzoftverTERMÉK összes alkotórészét, az írásos anyagokat, az összes frissítést, jelen LICENSZET, az eredetigazolást; és amennyiben az átvevő elfogadja jelen LICENSZ feltételeit. Amennyiben a SzoftverTERMÉK frissítés, a SzoftverTERMÉK összes előző változatát is kötelező az átruházáskor átadni.

* Megszűnés.

SZERZŐ fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szerződésben adott felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben Ön a jelen LICENSZBEN foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Ön köteles megsemmisíteni a SzoftverTERMÉK összes másolatát és alkotóelemét.

FRISSÍTÉSEK.

Ön köteles a SzoftverTERMÉKET a frissítés alapját képező korábbi verzióval együtt használni. A frissített terméket is csak jelen LICENSZ előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SzoftverTERMÉK az Ön számára korábban egyedülálló termékként engedélyezett Szoftver programcsomag egyik elemének frissítése, a SzoftverTERMÉKET kizárólag az egyedülálló programcsomag részeként használhatja, illetve ruházhatja át, részeit egynél több számítógépen való alkalmazás céljára nem különítheti el.

SZERZŐI JOG.

A SzoftverTERMÉK (beleértve, de arra nem korlátozva a SzoftverTERMÉKBE beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét és szöveget), az összes írásos dokumentáció, a SzoftverTERMÉK összes másolatára vonatkozó összes jogcím és szerzői jog SZERZŐt illeti. A SzoftverTERMÉKET szerzői jog és nemzetközi egyezmények védik. Ezért Ön köteles a SzoftverT a szerzői jogi védelem alatt álló egyéb anyagokhoz hasonlóan kezelni, de ezen felül jogában áll a SzoftverTERMÉKROL vagy (a) biztonsági illetve archív másolatot készíteni, vagy pedig (b) azt egyetlen számítógépre telepíteni azzal a feltétellel, hogy az eredeti SzoftverTERMÉKET kizárólag biztonsági vagy archív példányként használja. A SzoftverTERMÉKKEL szállított nyomtatott anyagokból másolatot készíteni tilos.

KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Szoftvertermékkel és Szolgáltatással (különösen oktatással, tudásanyaggal) kapcsolatban

SZERZŐ az érvényes jogszabályok által megengedett mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért, amely fenti termékek vagy Szolgáltatások használatából ered. A SZERZŐ jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a végfelhasználó által SZERZŐ részére a Szoftverért vagy Szolgáltatásért ténylegesen megfizetett nettó összegre terjed ki.

A Szoftverek és a csatolt programok mindenféle garancia nélkül kerülnek árusításra annak teljesítményére, piacképességére vonatkozóan, illetve minden kifejezésre juttatott vagy sugallt tulajdonságára vonatkozóan. SZERZŐ nem vállal semmi felelősséget semmi olyan hozzászólásért vagy véleményért, amely a Szolgáltató által működtetett fórumon kerül nyilvánosságra, sem pedig az olyan pszichológiai jellemzésekért, szakvéleményekért, személyiségjellemzésekért, személyiségleírásokért vagy bármely írásos, illetve szóbeli közlésért vagy annak következményéért, amely fenti Szoftverek vagy Szolgáltatások használata során vagy velük bármilyen összefüggésben jött létre. SZERZŐ semmi esetben sem felelős bármilyen káresetért, elmaradt haszonért, pénzveszteségért, adatveszteségért, diagnózisért, pszichés hatásért, kezelésért, illetve bármilyen közvetlen vagy közvetett, tényleges vagy következményi kárért a Szoftver vagy Szolgáltatás használatából vagy annak nem az elvárásoknak megfelelő működéséből még akkor sem, ha SZERZŐnek előzetesen tudomása volt a kár bekövetkezésének lehetőségéről. A Szoftver nem minősül pszichológiai, pszichodiagnosztikai, pszichiátriai tesztnek vagy vizsgálóeljárásnak. Szakvélemény készítésére kizárólag a hatályos jogszabályok és rendelkezések alapján erre feljogosított szakértő (elsősorban pszichológus vagy pszichiáter) használhatja saját felelősségére és annak tudatában, hogy a program által generált vagy abban tárolt adatok és megállapítások kizárólag heurisztikus hipotézisek, és semmi esetre sem tekinthetők objektív adatoknak. A jelen licencszerződés KIZÁRJA a program és a Szolgáltatások bármilyen alkalmazását igazságügyi szakértői eljárásokkal való bármilyen összefüggésben, továbbá bármilyen bírósági, más közigazgatási, hatósági, ügyészségi, rendőrségi, peres vagy nemperes eljárással való bármilyen összefüggésben. A Szoftver és a Szolgáltatások nem alkalmazhatók a személyes szabadsággal, emberi méltósággal, önrendelkezéssel kapcsolatos alapvető jog korlátozására vagy megsértésére irányuló vagy ahhoz közvetlen, közvetett vagy következményi úton vezető tevékenységhez.Ezen Megállapodás szabályai kizárják, illetve korlátozzák a mindenkori érvényben lévő fogyasztóvédelmi szabályokat, ezt a Megállapodást Önnel, mint ügyféllel kötöttük. Ez a Megállapodás tartalmazza a teljes megállapodást Ön és SZERZŐ között, és felülír minden értelmezést, feltételt és előzetes vagy korábbi megállapodást Ön és SZERZŐ között. SZERZŐ fenntartja magának a jogot a Megállapodás szabályainak megváltoztatására bármikor és külön figyelmeztetés nélkül.

Amennyiben a fentiekben foglaltakkal NEM ért egyet, ne telepítse, ne használja a programot, illetve ne vegye igénybe a Szolgáltatást. A licenszszerződés megsértésével törvénysértést követ el:

– aki a Szoftvert, vagy annak dokumentációját, beleértve a programokat, alkalmazásokat, adatokat, kódokat és kézikönyveket a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül lemásolja vagy terjeszti;

– aki szerzői jog által védett Szoftvert egyidejűleg két vagy több gépen futtat, hacsak ezt a Szoftver licenszszerződés külön nem engedélyezi;

– az a szervezet, amely tudatosan vagy akaratlanul munkatársait arra ösztönzi, kötelezi, vagy számukra megengedi, hogy illegális Szoftvermásolatokat készítsenek, használjanak, vagy terjesszenek;

– aki az illegális Szoftvermásolást tiltó törvényt megsérti azért, mert valaki erre kéri vagy kényszeríti;

– aki Szoftvert kölcsön ad úgy, hogy arról másolatot lehessen készíteni, vagy aki a kölcsönkért Szoftvert lemásolja;

– aki olyan eszközöket készít, importál, vagy birtokol, amelyek lehetővé teszik a Szoftver védelmét szolgáló műszaki eszközök eltávolítását, vagy ilyen eszközökkel kereskedik.

Jelen ÁSZF-re mint Megállapodásra, annak értelmezésére, az azzal kapcsolatos jogviták és az abból eredő minden igény elbírálására a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen Megállapodással és a Szoftver, továbbá Szolgáltatások használatával kapcsolatos bármely jogvita, igény vagy káresemény elbírálására felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező alábbi magyar bíróság kizárólagos illetékességének: járásbírósági hatáskör esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén a Szerző mindenkori lakcíme/székhelye szerint illetékes Törvényszék jár el.

(c) Dr. Vass Zoltán, Rajzelemzési Intézet Kft. © 2014-2017