Adatkezelési Tájékoztató

A Rajzelemzési Intézet Kft (Cg.01-09-276756, adószámok: 13869274-2-13), Dr. Vass Zoltán e.v. (adószám: 63163669-2-42) és Vass Viola e.v. (adószám: 68655057-1-42) mint Szolgáltatók a továbbiakban együttesen: Szolgáltató, Adatkezelő) együttes adatkezelés céljából vetik alá magukat a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: rajzelemzes.hu, rajzelemzes.com, ssca-method.com, rajzvizsgalat.hu, rajzelemzesi-intezet.hu, rajzelemzesiintezet.hu, drawingtests.com, zoltanvass.hu, vassviola.hu, arttherapycoursesonline.com, atoc.us, scienceofhappyrelationships.com.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://rajzelemzesi-intezet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél látogatói személyes adatainak védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának és biztonságos internetezési tevékenységének biztosítása.

Adatkezelő minden személyes adatot bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel, és megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásához szükségesek.

Adatkezelési alapelveink

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu e-mail címen!

Adatkezelő, az adatkezelés helye

 • Adatkezelő: Rajzelemzési Intézet Kft., Dr. Vass Zoltán, Vass Viola
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-276756 (Rajzelemzési Intézet Kft.)
 • Adószámok: 13869274-2-13 (Rajzelemzési Intézet Kft.),  63163669-2-42 (Dr. Vass Zoltán), 68655057-1-42 (Vass Viola)
 • Székhely: 2141 Csömör Mező u. 11. (Rajzelemzési Intézet Kft), 2141 Csömör nektár u. 105/A (Dr. Vass Zoltán, Vass Viola )
 • Levelezési cím: széhellyel azonos
 • Telefonszám: +36305102791
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu
 • A telefonszám és az e-mail cím mindhárom szolgáltatónál azonos.
 • Az Adatkezelőnek a szolgáltatással kapcsolatban használt e-mail címe: ugyfelszolgalat@rajzelemzes.hu
 • Az adatkezelés helye: Magyarország

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozatával a felhasználó (a megvalósuló adatkezelés vonatkozásában a továbbiakban: Érintett) elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése alapvetően az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul (lásd alább tételesen felsorolva). A szolgáltatás használatakor az Érintett saját személyes, vagy lelki állapotára vonatkozó különleges adatát rögzítheti (egészségügyi adat).

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja (lásd alább tételesen felsorolva) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a Felhasználók részére nyugta/számla kiállítása és elküldése, bankkártya tranzakciók indítása, az oktatási tartalom személyre szabása, személyre szabott pszichológiai tanácsadás, pszichológiai tesztek kitöltése, kiértékelése, illetve az oktatott tananyag elsajátításának mérése, rendszerüzenetek küldésének lehetősége, oklevél, tanúsítvány, igazolás kiállítása, regisztráció/adatközlés a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben. 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat a felsoroltaktól eltérő harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át az Adatkezelő.

Jogszabályban előírt, kötelező adattovábbítás esetén (pl. bírósági, rendőrségi megkeresés) az Adatkezelő az adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adat továbbításával egyidejűleg az adattovábbítás tényéről az Adatkezelő az Érintettet értesíti.

Az adatok feletti rendelkezés

A szolgáltatás használata során az Érintett a saját adataival kapcsolatban jogosult:

 • az adataihoz való hozzáférésre (több eszközről is)
 • adatainak módosítására, törlésére
 • adatainak másokkal történő megosztására
 • felhasználói fiókjának megszüntetésével az adatkezelés megszüntetésre

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja: tételes felsorolás

1. Weblapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása, valamint zártkörű tartalmak belépési adatai megosztásának monitorozása szerzői jogvédelem céljából.
 • Időtartama: 2 év
 • Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó: Google)
 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

2. Termék, szolgáltatás (például online tananyag) megvásárlása, díjbekérő (proforma számla) kiállítása

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése, bizonylatolás; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve ügyfélszolgálatai kapcsolattartás érdekében
 • A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), online fizetés során a tranzakcióhoz szükséges fizetési (bankkártya-) adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), opcionálisan: adószám, a vevő megjegyzése, megjegyzés számlára,
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, CRM rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében; SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073 (könyvelés)
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41),
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges Felhasználói problémák megoldásának késlekedése vagy nagyobb arányú sikertelensége. A teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

3. Hírlevél, tudománykommunikációs sorozat, bármely e-mail tanfolyam, blogértesítő, értesítés képzésről vagy kedvezményekről szolgáltatásokra történő feliratkozás

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 • Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: opcionálisan végzettség, mobil telefonszám, pedagógus/pszichológus/segítő foglalkozású/egészen más munkakörben dolgozom, (hallgató vagy? jelöld be azt, amit tanulsz), édesanya vagyok/én is alkotok (rajz, kézműveskedés stb.)/tanultam grafológiát/hallgató vagyok, írd le, mit tanulsz és hol, írd le, mire szeretnéd használni a rajzelemzést, írd le, mivel foglalkozol.
 • CRM által rögzített gépi adatok: feliratkozás időpontja, feliratkozási űrlap, e-mail kliens típusa, IP cím, Google UTM-paraméterek adatnyilvántartáshoz és szegmentáláshoz.
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, CRM rendszerünk működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
 • Az adatok törlésének határideje: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

4. Tagsági rendszer (például Tesztlaboratórium, Nyitott Egyetem, ARTIES) előfizetés

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve adategyeztetés céljából
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve ügyfélszolgálatai kapcsolattartás érdekében, cégnév, számlázási cím; opcionálisan: adószám, a vevő megjegyzése, megjegyzés számlára
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, CRM rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében; SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073 (könyvelés), MemberMouse, LLc, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware, 19801, United States, Organisation Website: www.membermouse.com, Contact Phone Number: (302) 575-0877 (tagsági rendszer működtetése)
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41); SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073 (könyvelés), MemberMouse, LLc, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware, 19801, United States, Organisation Website: www.membermouse.com, Contact Phone Number: (302) 575-0877 (tagsági rendszer működtetése)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

5. Felhasználói fiók regisztrációja (tagsági rendszer, online tananyag vásárlása és ingyenes tananyagra való feliratkozás esetén kötelező)

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése;
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fiókhoz tartozó jelszó, telefonszám; vásárlás esetén: bankkártya-adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), cégnév, számlázási cím; opcionálisan: adószám, a vevő megjegyzése, megjegyzés számlára
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása,
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, CRM rendszerünk működtetése érdekében; vásárlás esetén: PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében; SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073 (könyvelés), MemberMouse, LLc, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware, 19801, United States, Organisation Website: www.membermouse.com, Contact Phone Number: (302) 575-0877 (tagsági rendszer működtetése)
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41); SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073, MemberMouse, LLc, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware, 19801, United States, Organisation Website: www.membermouse.com, Contact Phone Number: (302) 575-0877
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig; amennyiben vásárlás történt és a fiók törlésre kerül: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk; ha a fiók törlésre kerül és korábban nem történt vásárlás: a fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerül minden tárolt adat
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: tananyagokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése (név, e-mail cím hiánya esetén); a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig; amennyiben jelszót nem ad meg a felhasználó, a kezdeti, automatikusan generált jelszó marad érvényben.

6. Képzésre, konzultációra, rendezvényre történő jelentkezéskor (esetenként fizikai termékkel)

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően törvényi kötelezettség teljesítése: felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv. 15. § és 21. §),  11/2020. (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
  (Korm.rend. 25/A. §).)
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve ügyfélszolgálatai kapcsolattartás érdekében, cégnév, lakcím (szállítási cím), opcionálisan: adószám, a vevő megjegyzése, megjegyzés számlára.
 • Akkreditált pedagógusképzés esetén az akkreditáció (Oktatási Hivatal Köznevelési Akkreditációs Osztály) által kötelezően előírt adatokat is kezeljük, amelyek a tanúsítvány kiállításához szükségesek: leánykori név, születési hely és idő.
 • A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásához szükséges adatok a fentieken kívül: születési hely, idő, résztvevő anyja neve.
 • A statisztikai adatokhoz (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) szükséges adatok: a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és az oktatási azonosító száma,
  a képzésben részt vevő személy elektronikus levelezési címe, a képzésben részt vevő legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat, a képzésbe történő belépésével (pl. szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret) és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő
  kilépésével kapcsolatos adatok, a képzés során a résztvevő értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatok.
 • Az adatkezelés célja: szerződéses és törvényi kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása, telefonszám a probléma-elhárítás hatékonysága céljából
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében; SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073 (könyvelés érdekében), a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere törvényi kötelezettség teljesítése érdekében; Oktatási Hivatal az akkreditációban előírt képzési feltételek teljesítése és ellenőrzése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses és törvényi kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a Felnőttképzési törvény szerint
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

7. Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
 • Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag nem lesz letölthető

8. Weboldalakon történő vélemény, hozzászólás írásakor

Érintett az Adatkezelő egyes weboldalain véleményt, hozzászólást írhat, amelyhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: hozzászólás, vélemény beküldése
 • Adattovábbítás: Wordpress, https://wordpress.org/
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: Wordpress, https://wordpress.org/
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
 • A hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével Érintettnek lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott bejegyzéshez új hozzászólás érkezik.

9. A „Kérdésed van?” funkció használata során

Érintett az Adatkezelő ügyfélszolgálatával a „Kérdésed van?” funkció használatával is felveheti a kapcsolatot. Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: megszólítási név, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező)
 • Az adatkezelés célja: hozzászólás, vélemény beküldése
 • Adattovábbítás: Olark Live Chat, 205 1/2 N Main St. Ann Arbor, MI 48104, Contact: https://www.olark.com/contact
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: Olark Live Chat, 205 1/2 N Main St. Ann Arbor, MI 48104
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

10. Tagsági rendszer, illetve tudásbázis-szolgáltatás:

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: tagsági rendszer, illetve tudásbázis-szolgáltatás hozzáférés biztosítása
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. és MemberMouse, LLc. részére
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); MemberMouse, LLc, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware, 19801, United States, Organisation Website: www.membermouse.com, Contact Phone Number: (302) 575-0877
 • Az adatok törlésének határideje: előfizetés vagy nem teljesítése utáni 30 nap. A törlés után Érintett adatai nem lesznek helyreállíthatók!

11. Gépi adatok, sütik: a használt eszköz által gyűjtött és automatikusan továbbított adatok, lásd erről a jelen dokumentum 1. számú mellékletét.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, valamint akkreditált képzés esetén az alapító oklevélben szereplő, kötelező konzultációs részvétel dokumentálásához kapcsolódó adatok

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatfeldolgozó partnerek kötelmeit szerződések szabályozzák, amely szerződések biztosítják, hogy az adatfeldolgozók az adatokat a vonatkozó rendelkezések és Adatkezelő utasításai szerint kezelik, titoktartási kötelezettséget vállalnak, garantálják a lehető legteljesebb adatbiztonságot, szükség szerint törlik az adatokat, és törlik a másolatokat is.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.


Adatok gyűjtésének módja

Az Adatkezelő az alábbi módokon gyűjt az Érintettre vonatkozó személyes, egészségügyi illetve más, személyes adatnak nem minősülő adatot:

 • A szolgáltatás használata, A szolgáltatás által nyújtott szolgáltatások (funkciók) igénybevétele során az felhasználó maga rögzíti, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja azokat (pl. űrlapok, tesztek kitöltése)
 • az Adatkezelő felhasználói beavatkozás nélkül jut hozzá adatokhoz (személyes adatnak nem minősülő gépi adatok, sütik kategóriájába tartozó adatok)

Az adatokhoz hozzáférő személyek

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Az Adatkezelő részéről az Érintett adataihoz a Szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott személyek kizárólag feladatuk ellátása érdekében férhetnek hozzá, de ők sem férhetnek hozzá az Érintett különleges adataihoz.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Érintett személyes adatait a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt kezeli.

Felhasználó önkéntes döntése alapján az adatok kezelése folyamatos mindaddig, amíg Felhasználó felhasználója a Weblapnak.

A törlési igényét a Felhasználó a regisztrált címéről email-ben a Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló megadott email címen kért, vagy a saját profil oldalán az erre vonatkozó törlési link igénybevételével kezdeményezheti.

Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, és/vagy a felhasználási feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a felhasználási feltételekben rögzített módon Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

Amennyiben Felhasználó előfizetése lejárt, és a lejárattól számított 30 napig nem lép be a saját felhasználói nevével a rendszerbe, adatait Szolgáltató törli.

Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén korlátozhatja a Felhasználó működését a Weboldalon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és megteszi a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemhez szükséges intézkedéseket. Az adatok áramlása a Felhasználó eszköze és a tárolásra is szolgáló szerver között biztonságos csatornán történik.

A rendszer a jogosultság alapú működésével biztosítja, hogy az adott adatokhoz csak az arra jogosult fél férhessen hozzá. Az adatbázis a véletlen megsemmisülése, és az adatsérülések ellen védő eszközöket alkalmaz. Az adatokhoz való hozzáférés kizárólag a jogosult személyek számára lehetséges. A hozzáférés többféle védelemmel is ellátott.

Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a jelen dokumentumban felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű rendszereiben tárol. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre álljanak).

Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • jogosultalan hozzáférésre;
 • az adatok megváltoztatására;
 • az adatok törlésére;
 • az adatok továbbítására;
 • az adatok nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen adat megsemmisülésre;
 • véletlen adatsérülésre;
 • az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az arra jogosult férjen az adatokhoz;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

Kapcsolattartás a felhasználóval

A felhasználó megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás, illetve a felhasználó külön kérése alapján a felhasználó értesítése az általa a regisztráció során megadott e-mail cím használatával történik. Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

A szolgáltatás használatához szükséges életkor

A Szolgálatás használatára kizárólag a 16. életévét betöltött személy jogosult. Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy még nem töltötte be a 16. életévét, helyette és nevében törvényes képviselője regisztrálhat!

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy A szolgáltatást 16. életévét még nem betöltött személy használja, az Adatkezelő a Felhasználóval történő egyeztetést követően, szükség esetén gondoskodik a Felhasználó minden tárolt adatának törléséről.

Hírlevélszolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél reklámot tartalmazhat. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri törlését a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.


A nem létező e-mailcímmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy konkurens piaci Szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat Szolgáltató figyelmeztetés nélkül törli a Felhasználók közül és email címüket kizárja a Weblap Felhasználóinak köréből. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a Felhasználó ennek ismeretében regisztrál a szolgáltatásra.


Adatfeldolgozás és adattovábbítás, igénybevett adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozó partnerek szolgáltatásait veszi igénybe, melyek tartalmát az adatfeldolgozó és az adatkezelő közt fennálló adatfeldolgozó szerződés rögzíti.

Szolgáltató internetes oldalain nyújtott szolgáltatások működtetése során a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe, illetve a Felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

Online fizetés

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (online fizetés)

Domain regisztráció, szerver hosting

 • DreamHostPMB #257417 Associated RoadBrea, CA 92821USA (domain regisztráció, szerver hosting)
 • SiteGround Spain S.L., registration number CIF: B87194171, Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain (domain regisztráció, szerver hosting)
 • ATW Internet Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-736956, Székhely: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

Hírlevélküldés, CRM

 • SalesAutopilot Kft., cégjegyzékszám: 01 09 286773, Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., adószám: 25743500-2-41
 • Wordpress, https://wordpress.org

Számlázás

 • KBOSS.hu Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Könyvelés

 • SVP Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft., Székhely: Magyarország, 1036 Budapest Lajos utca 74-76., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727073

Számlavezető bank

 • K&H Bank Zrt., Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041043.

Hirdetéskezelés

 • Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd), Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., Cégjegyzékszám: 01-09-861726, Adószám: 13561677-2-41
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland, Company Registration Number: 462932, contact phone number + 353 1 5530588

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal, live chat ("Kérdésed van?" funkció)

 • Olark Live Chat, 205 1/2 N Main St. Ann Arbor, MI 48104, Contact: https://www.olark.com/contact

A Google Ads (korábban: Google Adwords) konverziókövetés

1. A Szolgáltató (Adatkezelő) a „Google Ads” programot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy Weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Érvényessége korlátozott, és nem tartalmaz személyes adatot, így Felhasználó nem azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is értesül arról, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Az egyes Google Ads ügyfelek más-más cookie-t kapnak, így azokat az Google Ads weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Ezek az információk az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Valamennyi Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Egyéb adatkezelési kérdések

Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Érintett személyes adatait megismerni.

Az Érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Érintettek segítségét abban, hogy gondosan őrizzék meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszót és ezt senkivel ne osszák meg.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Tájékoztatás kérése

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kiterjed az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő – a Felhasználó azonosítása érdekében – az e-mail útján történő megkeresést csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldi.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül küldi meg válaszát a Felhasználó regisztrált e-mail címére.

A hozzáféréshez való jog

Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 1500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

Adat helyesbítésének, törlésének vagy zárolásának kérése

Mivel az Érintett a Szolgáltatáshasználatakor adatait saját maga rögzíti, és azokat módosíthatja, így nincs szükség arra, hogy Adatkezelőtől egyes személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését külön kérje.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül Adatkezelő megvizsgálja és a döntésről az Érintettet írásban tájékoztatja

Amennyiben Adatkezelő úgy dönt, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Adatkezelő nem teljesíti a kérést, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Érintett bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltatásnyújtotta lehetőségeken kívül kíván élni az adatok helyesbítésére, törlésére vagy zárolására vonatkozó jogával, Adatkezelő a kérelem teljesítését a legrövidebb időn belül, legfeljebb 30 napon belül elvégzi, vagy közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett a döntés ellen bírósági jogorvoslattal élhet, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.

Fenti esetekben Adatkezelő jogosult:

 • a kérelmet megtagadni;
 • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 1500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett – amennyiben álláspontja szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, illetőleg az Adatkezelő megsértette személyes adataihoz fűződő jogait – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) fordulhat, vagy a Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A jogérvényesítés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetséges.

Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A bírósági jogérvényesítés esetén az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerinti, azaz a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27, levelezési cím: 1363 Pf. 16., tel.: +36-1-354-6000) hatáskörébe tartozik, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szolgáltatás használatával megvalósuló adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-90095/2015, NAIH-94948/2016

A tájékoztató módosítása

A Szolgáltatás fejlesztése során elkerülhetetlen, hogy időnként felülvizsgáljuk adatkezelési gyakorlatunkat, és ennek megfelelően módosítsuk adatkezelési tájékoztatónkat.

Az Adatkezelési Tájékoztató változása esetén A szolgáltatás használatához új hozzájáruló nyilatkozat adása szükséges.

Amennyiben a megváltozott feltételek miatt a továbbiakban nem kívánja használni az szolgáltatást, lehetősége van felhasználói fiókjának megszüntetésére.

Az aktuális tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018.05.23.

Korábbi tájékoztatók hatályba lépése és szövege:

 • nincs ilyen

Budapest, 2018. május 23.(c) 2019 Rajzelemzési Intézet, Dr. Vass Zoltán, Vass Viola

1. számú melléklet: Adatkezelő tájékoztatója a cookie-k (sütik) használatáról

Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra való belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, vagy megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.

A cookiek a felhasználó által használt eszközről a következő adatokat rögzítik:

 • a használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

Amire a weboldal üzemeltetője használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:

 • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott meg,
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.

A sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.

Google AdWords remarketing: a Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait: www.google.com/ads/preferences/

A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

Facebook Custom Audience (egyedi közönség): ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a Webáruház látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy a fenti linken letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei): A Weboldal személyesebbé tétele érdekében az a Facebook közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a Weboldal a „LIKE” (tetszik) gombot használja, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) vállalat tesz elérhetővé.

Ha az Érintett felkeresi a Weboldal egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal. Ha a látogató be van jelentkezve a Facebook-on azok hozzárendelhetik az Érintett látogatását Facebook fiókjához. Ha az Érintett alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató profiljához történő hozzárendelését. Ezek a vállalatok weboldalaikon részletes információkat bocsátanak rendelkezésre az Érintett adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. (Facebook adatvédelmi tájékoztató)

Ugyanitt további információkat talál az Érintett a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti.

Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

A cookie-król, működésükről innen szerezhet további információkat.

(Adatkezelő nem vállal felelősséget az ide belinkelt külső honlapok tartalmáért.)

Lásd még: ÁSZF