Prof. Dr. Vass Zoltán

RAJZELEMZÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Online Tutoriális Program 2.0: Akkreditált tanfolyam nevelő vagy segítő foglalkozású szakembereknek

Tanulj otthon a rajzelemzés
24 területéről: 
online rajzelemzési tanfolyam oklevéllel


Kezdés: 2024. július 16.

A RAJZELEMZÉS MEGVÁLTOZOTT...

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, amikor a rajzelemzés még abból állt, hogy az emberrajz alapján értékelte a gyógypedagógus a gyermek fejlettségét.

Ezek az idők már elmúltak.

A 70-es években Amerikában új rajztesztek születtek, a 80-as években Németországban új elmélet bontakozott ki, a 90-es években létrejött hazánkban a képi kifejezéspszichológia, ami minden eddiginél többet képes megérteni a képekből.

"Észrevétlen jelzések"

00:43    Mit jelent, ha kérdez a rajzoló?
02:32     Ha azt mondja, nem tud rajzolni?
03:12      A tünetek felsorolása
03:36      42 éves, pszichotikus férfi válaszai
05:05      A papír összegyűrésének jelentése
05:45      A rajz mint önarckép három típusa
06:10      Rajzi példa önelfogadási konfliktusra
06:40      Miről szól, hogy tetszik-e neki a rajz?

"Megdöbbentő volt látni, hogy az egyetemen annak idején tanult szótárszerű elemzéshez képest hová fejlődött a rajzelemzés tudománya, Professzor Úr erőfeszítéseinek, kutatásainak köszönhetően." Nagy-Szakmáry Enikő

"Lenyűgöző volt lépésről lépésre megismerni a hatalmas szakirodalmi háttérrel megerősített tudásanyagot." Turúné Tóth Anikó

"A hétlépéses rajzelemzési módszerben az a legcsodálatosabb számomra, hogy különböző területeken dolgozó szakemberek is tudják használni." Varga Katalin

"A tudományosság, hitelesség az, ami miatt ez a módszer felkeltette az érdeklődésemet." Tőke Bessenyi Rózsa

Ez olyan szintre emelte a rajzelemzést, amely korábban elképzelhetetlen volt. Az SSCA módszer kimutatta, hogy a rajz többet tud a kliensről, mint a kliens saját magáról.

A modern rajzvizsgálati szakértő a fejében hordoz egy térképet, amelynek segítségével pusztán rápillant egy képre, és azonnal hiteles következtetéseket von le.

Mire használják ma a rajzelemzést, milyen intézményekben, milyen munkakörökben?

Új felmérési adatok:

Bár az új tudás sokféle alkalmazási területen használható, személyes gyakorlat nélkül nehéz elsajátítani. A tankönyvek általános elveket tartalmaznak, pedig minden rajz egyedi megközelítést kíván. A rajzvizsgálat gyakorlati alkalmazását ezért ...

… nem lehet könyvből megtanulni.

Rajzod többet tud rólad, mint amit Te tudsz magadról

Egészen elképesztő, hogy a rajzvizsgálat az utóbbi években milyen hatalmas fejlődésen ment át.

Új kutatások születtek, amelyek a szakértői gondolkodást mesterséges intelligencia-módszerekkel modellezték (SSCA).

Rajzvizsgálattal ma már olyan objektív információkat lehet leolvasni, amelyeknek még a vizsgált személy sincs tudatában, és amelyek más módon rejtve maradnának.

ssca

Az új módszerekhez azonban olyan segítő szakemberekre van szükség, akik megfelelnek hét kritériumnak:

 1. ismerik az SSCA módszert,
 2. átlátják a modern rajztesztek rendszerét,
 3. megfelelő tesztet választanak,
 4. bármilyen rajzban, firkában, festményben képesek pszichológiai, pedagógiai, mentálhigiénés összefüggések felismerésére,
 5. hiteles következtetéseket vonnak le,
 6. tisztelik a rajzot, mert értik, milyen fontos információkat tartalmaz, és elkerülik a leegyszerűsítést,
 7. kompetenciahatáraikat betartják.

Ezért a Rajzelemzési Intézet is megemelte a lécet:

új tanulmányi programot hozott létre Prof. Dr. Vass Zoltán vezetésével, aki tudományos kutatóként döntő szerepet játszott a képi kifejezéspszichológia területén alkalmazott mesterséges intelligencia-kutatásokban.

Az új tanulmányi program modern szakembereket képez, akik mind a hét kritériumot teljesítik.

A RAJZELEMZÉSI INTÉZET
BEMUTATJA 
AZ ONLINE TUTORIÁLIS PROGRAMOT

Vedd fel a kesztyűt és érd utol a legjobbakat – vizsgázz le a rajzvizsgálat kritikus alapterületeiből, amit SEHOL MÁSHOL nem tanítanak, mert a Rajzelemzési Intézet saját kutatásaira épül.

A HÉTLÉPÉSES MÓDSZER (SSCA)

SPONTÁN FIRKÁK ÉS  FIRKATESZTEK

A SZÍNEK PSZICHOLÓGIÁJA

A FARAJZOK ÚJ ELEMZÉSE

A CSALÁDRAJZ NYOLC TÍPUSA

RAJZOK VILLÁMOLVASÁSA

TANÁCSADÁS RAJZOKKAL

PÁRKAPCSOLATI RAJZELEMZÉS

FREUDI ÉNERŐ ÉS ERŐFORRÁSOK

A LAKÁS ÉRZELMI TÉRKÉPE

Sajátítsd el őket és legyél

Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő

Kezdés: 2024. július 16.

A résztvevők véleménye:

Részletes tematika:

önállóan feldolgozható online fejezet 
online konzultáció
élőben tartott, online előadás
(ha nem tudsz részt venni, megkapod a felvételt)
1. szemeszter
(kattints a ikonokra)

2. szemeszter
(kattints a ikonokra)

A vizsga opcionális, a tanfolyamra enélkül is beiratkozhatsz.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az Online Tutoriális Programban kritikus fontosságú témákat sajátítasz el egymás után, összesen 24 hét alatt.

A tanulás és a vizsgázás is otthon történik, sőt a konzultációkhoz sem kell utazni.

A vizsga nem kötelező, önmagáért a tudásért is érdemes beiratkozni (oklevelet azonban csak sikeres vizsga esetén adhatunk ki).

A szükséges időráfordítás a 24 fejezetet összesítve 60 óra. Ebből átlagosan heti 1 órát vesznek majd igénybe az oktatófilmek. Ezen felül még heti 2-3 óra ajánlott a letöltések és a szakirodalom tanulmányozásához (amit szintén megkapsz).

A képzés és a vizsga is teljes mértékig online formában zajlik.

"Két 3 év alatti kisgyermekkel vagyok itthon, ideális megoldás volt ez a fajta tanulási lehetőség. Gratulálok és nagyon köszönöm ezt a rengeteg munkát, amit eddig beletettek." Márklyné Sas Gabriella

"Az első alkalom volt, hogy egy képzést teljes egészében online módon csináltam végig. Köszönöm az odafigyelést, amellyel a képzés során vezettek és segítettek." Magyarné Tóth Éva

"Számomra ez az online képzési forma a járható út. Mindig minden kérdésemre választ kaptam, így soha nem éreztem azt, hogy elengedték a kezemet." Balogh Boglárka

"A professzor úr harmóniát árasztó és kedves stílusa végig megtartotta a figyelmemet." Amrein-Werner Hajnalka

"Nehéz mást írni, minthogy köszönöm, hogy vagytok és terjesztitek a tudományos alapokon nyugvó ismereteket! "Ajtay Lilla

PÉLDAFEJEZET

Nézz bele a videón az egyik fejezetbe (kapcsold be a hangot):

Kezdés: 2024. július 16.

Saját időbeosztásod szerint tanulsz, azonban ezt nem egyedül teszed, hanem kislétszámú ONLINE osztályban, folyamatos segítség mellett.

Az online osztály az önállóan feldolgozható fejezeteken kívül online konzultációt is kap az Intézet oktatóitól rendszeres formájában. Itt csoporttársaiddal együtt minden kérdést feltehettek, továbbá gyakorló feladatokat kaptok, amelyeket mindenki egyénileg oldhat meg.

"Számos képzésen vettem már részt, de ennyire összeszedett, iránymutató, inspiráló, támogató és lendületes képzésen még nem voltam. Nagyon jó volt, hogy az online térben, saját tempóban is el lehetett végezni  Köszönet érte." Gáborné Jászai Anna

"Mindig pontos volt a kontaktórák kezdése, elégedett vagyok az oktatás színvonalával. Nagyon örülök, hogy részt vettem a képzésen! Köszönöm!" Schieder Szandra

HETI BEOSZTÁS:

 • Keddenként megnyílik a soron következő téma: hozzáférést kapsz 1-4 órányi oktatófilmhez, zártkörű letöltésekhez és egy online tudásteszthez. A videók különlegesen értékesek, mert élő képzésekből készültek, így a résztvevők megoldásaiból is tanulhatsz.

"Hasznos volt a hetenkénti bontás, sokkal könnyebb volt haladni, mint ha egyszerre hozzáfértem volna az egész anyaghoz. Így legalább végigcsináltam!" Magó Noémi

 • EZUTÁN BÁRMIKOR megnézheted a videókat és kitöltheted az online tudástesztet (nemcsak egy heted van rá).
 • RENDSZERESEN online konzultációs lehetőséget kapsz. Itt élőben mindent megkérdezhetsz, ami nem világos.
 • Kérésre személyesen is fogadunk Téged (és nem számítunk fel érte külön költséget).

"Nem az udvariasság mondatja velem, de nagyon élveztem a képzést. Juli végtelen türelme, kedvessége, professzor úr végtelen tudása, nyugodtsága és humora nagyon élvezetessé tette az elmúlt pár hónapot számomra. Nem is értem, hogy tudnak mindenhol ott lenni és segíteni." Csathó Andrea

A 2. szemeszter végén jelentkezhetsz az opcionális online vizsgára, és megírhatod a záródolgozatot (esettanulmányt). Erre bőségesen lesz időd, és szívesen segítünk benne.

"Segítőkészség, érzékenység, türelem jellemezte a tanfolyam szervezőit. Nagyon jó volt, hogy konzultációkkal megszakadhatott az otthoni tanulás, ráadásul a hozzászólások meghallgatása is hozzájárult a tananyag elsajátításához." Orbán György

A vizsga nem kötelező, enélkül is megkaphatod a teljes rajzelemzési ismeretanyagot.

Ha úgy döntesz, hogy levizsgázol, akkor akkreditált képzésen szerzett tanúsítványt/oklevelet kapsz.

Az oklevélen szereplő megnevezés: 

OKLEVELES RAJZVIZSGÁLATI SZAKÉRTŐ

KIEMELT TÉMÁK:

1. KIEMELT

TÉMA

Alapozó ismeretek
Az első héten megismered a rajzelemzés mai szemléletét. Ezután nyomban gyakorlatok következnek, amelyekkel megtanulod elkerülni az öt leggyakoribb tévedést, valamint a tipikus értelmezési és gondolkodási problémákat.

2. KIEMELT

TÉMA

A hétlépéses módszer (SSCA) 1–3.
A második héttől kezdve megismered a hétlépéses módszert (SSCA) és a fenomenológiai térképet. Rengeteg megfigyelési szempontot és értelmezést tanulsz, amelyekkel képes leszel elkezdeni bármilyen rajz, firka, festmény értelmezését.

3. KIEMELT

TÉMA

A spontán firkák és a firkatesztek elemzése
Megtanulod a vonal anatómiájának elemzését, amit ezentúl folyamatosan alkalmazni fogsz más rajzokhoz is. Ismerni fogod a klasszikus firkateszteket és alkalmazási módjukat. Példákat látsz a hétköznapi, spontán firkák elemzésére, amelyek sokszor tudattalan tartalmakat jeleznek. Tudni fogod, hogyan vizsgáld az érzelmeket firkák segítségével, és hogy mi különbözteti meg az egészséges és patológiás firkákat egymástól.

4. KIEMELT TÉMA

A színek pszichológiai értelmezése
Egy rajzvizsgálati szakértőnek alaposan ismernie kell a színek pszichológiai értelmezését, hiszen a színválasztás és a személyiség szorosan összefügg. Ez az egyik legérdekesebb fejezet, mert belemerülünk a színpszichológia és a színdiagnosztika tudományába. Tudni fogod, mit jelentenek a kedvelt és az elutasított színek, hogyan tárhatók fel az egyéni színkulcsok, mi a normális és mi a patológiás?

5. KIEMELT

TÉMA

A farajzok részletes elemzése
A vonal és a szín után itt az ideje a klasszikus rajzvizsgálati módszerek tanulmányozásának. Az első a farajzok elemzése. Sajnos a legtöbben még mindig Koch 1949-es, elavult módszerét alkalmazzák, pedig azóta sokat fejlődött ez a terület is. Megtanulod a farajzok elemzésének mai módszerét, a mozgásfolyamat elemzését, a fa részeinek helyes értelmezését és az újabban publikált, kiváló módszereket.

6. KIEMELT TÉMA

A családrajz 8 típusa
A családrajz a legfontosabb gyermekrajz-típus, mert amit a gyermek a családrajzban elmond magáról, azt szavakkal nem tudja kifejezni. Megismered a családrajz nyolc típusát és azok pszichológiai értelmezését. Tudni fogod, melyik családrajz-tesztet rajzoltasd meg óvodás vagy iskolás gyermekkel, melyiket kamaszokkal vagy felnőttekkel, milyen a normális, egészséges rajz, mit kell mindenképpen észrevenni, melyek a tüneti jelzések és hogyan kell őket értelmezni.

7. KIEMELT

TÉMA

Rajzok azonnali megértése 30 másodperc alatt
A szakértő az SSCA módszer segítségével képes azonnali elemzésre. Ehhez persze gyakorlat is kell, a folyamat azonban felgyorsítható három speciális technikával, amit az utóbbi években kísérleteztünk ki. Ez a fejezet átadja azt a tudást, amivel a rajzok 90%-át azonnal meg lehet érteni.

8. KIEMELT TÉMA

Segítő tanácsadás rajzokkal
A rajzvizsgálat rendkívül jól használható eszköz a tanácsadási helyzetben, hiszen őszintén feltárja a kliens aktuális problémáját és olyan összképet ad akár egyetlen ülés alatt, ami másként nem lehetséges. Ezen a héten speciális rajzvizsgálati módszereket tanulsz meg, amelyeket kifejezetten tanácsadáshoz vagy coachinghoz ajánlunk.

9. KIEMELT TÉMA

Párkapcsolati rajzelemzés
Ezen a héten a párkapcsolatok rajzvizsgálati módszereit ismered meg a tudományos kutatások fényében. Amivel foglalkozunk: (1) a párkapcsolat állapotának felmérése és kilátásainak megjóslása rajzvizsgálati módszerekkel, (2) a párkapcsolati összeillés, (3) a kapcsolat négy legfontosabb tünete, amire folyamatosan figyelni kell, (4) hogyan lehet feltárni, elég szeretetet kapott-e valaki gyermekkorában.

10. KIEMELT TÉMA

Alkalmazási példák: a freudi énerő és az erőforrások mozgósítása
A képzés koronáját a speciális alkalmazási területek jelentik. Ezekből kettőt választottunk ki. Az elsőben megtanulod, hogyan lehet felmérni az énerő szintjét, mi a zseniális Freud szemléletében, hogyan lehet belső erőforrásokkal növelni az énerőt és mindehhez miért olyan fantasztikus eszköz a képi kifejezés. A tanultakat saját életedben is hasznosítani fogod.

11. KIEMELT TÉMA

Alkalmazási példák: a lakás érzelmi térképe
A második speciális módszer az érzelmi alaprajz, ami feltárja, hol lokalizálódnak a lakásban a pozitív és a negatív érzelmek, hogyan lehet ezeket megváltoztatni és mit mondanak el a személyiségről. Mindezt egy hihetetlenül izgalmas rajzteszt segítségével fogod megtanulni!

VÉGÜL:

OKLEVÉL

Oklevélszerzés
Az Online Tutoriális Program utolsó hetében átismétled az eddigieket és ha úgy döntesz, akkor felkészülhetsz a képzést záró online tesztre (az oklevélszerzés nem kötelező, enélkül is tanulhatsz). Ezután rajzelemzési dolgozatot nyújtasz be a kezdéstől számított 1 éven belül bármikor. Siker esetén akkreditált képzésen szerzett tanúsítványt/oklevelet kapsz.

"Elképesztően nagyvonalúan bánik Professzor úr a szaktudásával, tényleg az az érzésem, hogy szeretné, ha minél jobban megtanulnánk mindent."
– Köszönettel: Csizmazia Katalin

"Az online forma még agyonterhelt napjaimba is belefér" 
– Szabó Éva

"A Professzor Úr közvetlensége, jártassága, kiterjedt ismeretei összességében és egy-egy témában lenyűgöztek."
– Antalics Nóra

"Életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni a tanfolyamra. Hiányozni fog a tanulás. Várom az új kihívásokat. Köszönöm a lehetőséget." 
– Kling Szilvia

“Az időbeosztásom nagyon feszes, azonban ezeket a filmeket akár késő este is megnézhetem, akár többször is.”

– Tóth Mária Anna

Mire használhatod ezt a tudást? Kattints ide

Az oktatókról (kattints ide)

A képzés elvégzése után RAJZELEMZÉSI TÉRKÉP lesz a fejedben, amivel többé nem tévedhetsz el.

Mindig tudni fogod, hol tartasz a kép megértésében, merre folytasd a felfedező utazást, és folyamatosan újabb felismeréseid lesznek.

"Úgy érzem, ennyit soha nem kaptam még. A színkulcs teszt, az élettér-teszt, az életút rajz, a Hatvan Másodperces Rajzteszt, a lakás érzelmi térképe lesznek ezután az ütőkártyáim, a legfontosabb eszközeim annak érdekében, hogy minél jobb döntéseket tudjak hozni munkám során." Szilagyi Monica

Mire használhatod?

Kattints arra, ami Rád vonatkozik:

Pedagógusoknak: tanár, tanító, óvónő

Pszichológusoknak

Egyetemi, főiskolai hallgatóknak

Aki már tanult rajzelemzést máshol

Aki grafológiát tanult

Aki maga is rajzol vagy fest

Klienseidnél szeretnéd használni?

Az önismeret (is) érdekel?

TOVÁBBI SEGÍTSÉG: RAJZELEMZÉSI KÖNYVTÁR ÉS SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM

Az első szemeszter egyösszegű befizetése esetén hozzáférést adunk a szemeszter időtartamára az 1-12. fejezetekhez (heti ütemezéssel), valamint a Rajzelemzési Intézet Online Könyvtárához és az egyedülálló online ARTIES rajzelemző programhoz (olvass róla itt)

 • A könyvtár minden szükséges tankönyvet tartalmaz, sőt ma már beszerezhetetlen szakirodalmakat, rajzelemzési esetleírásokat, máshol nem publikált rajzteszteket.
 • A tudományos díjakat elnyert ARTIES program segítséget ad a rajzok hiteles, objektív megértéséhez, mert minden lényeges rajzi jegy értelmezése szerepel benne, sőt intelligens javaslatokat ad az értelmezéshez.

"Hihetetlen, mennyi energiát és tudást gyúrtatok bele az online oktatásba. Lenyűgöz a professzor úr zsenialitása. Minden elismerésem a Tiétek! Köszönöm!" Malindovszkyné Nádai Ivett

"Csodálattal tölt el az a rengeteg munka, ami ebben a tanfolyamban van. Még egyszer köszönöm, életre szóló élmény volt." Mikó Nóra

"Köszönök minden segítséget, Professzor úr alázatát és segítőkészségét, türelmét, Julinak a kedves és türelmes szolgálatát." Gál Judit

Mikor indul a program?

Az első fejezet megnyitása: 2024. július 16.

A létszám korlátozott, mert számunkra fontos, hogy személyes figyelmet biztosítsunk mindenkinek, aki igényli.

*AZONNALI KEZDÉSI

LEHETŐSÉG

Mivel online programról van szó, az első szemeszter egyösszegű befizetése esetén a fejezetek heti rendszerét azonnal meg tudjuk nyitni azok számára, akik azonnali hozzáférést kérnek.

Így nem kell megvárni a csoportindítás dátumát (a konzultációkat azonban kiscsoportos formában tartjuk, ezekkel meg kell várni a többieket).

Ha szeretnéd igénybe venni az azonnali kezdési lehetőséget, jelöld be az alábbi regisztrációs űrlapon!

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

Jelentkezési feltételek: felsőfokú végzettség (bármely szakon), alapfokú informatikai ismeretek a böngésző kezeléséhez és szövegszerkesztéshez, a konzultációkhoz Internet-kapcsolat, webkamera, mikrofon.

Részvételi díj: 6 x 29.780 Ft szemeszterenként, amely összesen 24 darab, egymásra épülő kurzust, konzultációt és online előadást tartalmaz, jól érthető formában, ugyanakkor magas színvonalon, 25 évnyi tudományos munka összefoglaló eredményeként.

A képzés 2 szemeszterből áll, amelyek egyenként 12 hét időtartamúak. Vizsgázni a második szemeszter végén lehet.

A vizsga nem kötelező, önmagáért a tudásért is érdemes beiratkozni (oklevelet azonban csak sikeres vizsga esetén adhatunk ki).

Az oklevelet a Rajzelemzési Intézet állítja ki és a professzor úr írja alá. Igény esetén több nyelven is kiállítjuk.

A részvételi díj magában foglalja a 24 témán felül a konzultációkat, az élőben zajló, online órákat, az opcionális vizsgát, siker esetén tanúsítványt/oklevelet, továbbá személyes figyelmet, szakmai-baráti közösséget és segítséget.

Kedvezmények szemeszterenkénti, egyösszegű befizetésnél (kattints ide)

A jelentkezéshez foglald le helyed 6000 Ft regisztrációs díjjal az alábbi űrlapon, majd fizesd be az első szemesztert legkésőbb a tanfolyam kezdetéig bankkártyával vagy utalással.

A részvételi díjon kívül nincs semmilyen más költség:

Kedves Professzor Úr! Kedves Juli! Gratulálok ehhez a fantasztikus tananyaghoz! Köszönöm, hogy ilyen csodálatos oktatóm volt. Szántóné Borbély Angéla Éva

Csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Minden szempontból sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Egy dolgot sajnálok csak, hogy vége. Kóczán Anita

Julinál kedvesebb, türelmesebb , jobb szándékú emberrel nem igen találkozni. A professzor úr tudása, elhivatottsága, beszéde lenyűgöző. Czankné Bodó Anikó

A tananyagot nagyon részletesen ismertette a Professzor Úr. Az előadások olyanok voltak, mintha személyesen lettem volna jelen. Tóth Judit Gabriella

Vass Zoltán professzor úr hozzáértése megkérdőjelezhetetlen. Érthetően és világosan magyaráz." Rácz Edit

Örültem, hogy saját magamnak oszthatom be az időmet, hogy a saját tempómban dolgozhatom fel az anyagokat. Horváth Eszter

Mindennapi munkámban óriási segítséget jelent. Szűcsné Pál-Kutas Orsolya

Igazán tanulságos, érdekes képzés, nagyszerű előadások és fantasztikus a könyv, hatalmas tananyag és állandó fejlődési lehetőség. Kozó Krisztina

A módszer elsajátításának a folyamata nagyon izgalmas volt, az újra meg újra visszatérő elemek fokozatosan épültek be. Hegedűs Eszter

Szuper képzés volt, élvezetes hallgatni a Professzor urat. Jól szervezett, remekül kitalált rendszer. Dr. Illés Hilda

Csak gratulálni tudok ehhez a hatalmas munkához, amit az anyag összeválogatása, vágása, előadása jelenthetett. Köszönöm szépen. Csathó Andrea

A Professzor úr minden részletre kitérő magyarázatai, a jó (és kevésbé jó) válaszokért járó dicsérő szavai és a sok gyakorlat nekem kifejezetten tetszett és motiváló volt! Szabó Krisztina Tünde

Nagyon jól felépített, struktúrált képzés volt. Nagyon sajnálom, hogy nem 30 évvel ezelőtt, a pályám elején képződhettem ezen a téren. Nagyon sok segítséget, ismeretet kaptam munkámhoz. Köszönöm, hogy részt vehettem! Tóth Judit Gabriella

Köszönöm a képzésen átnyújtott hatalmas tudásotokat, biztatásokat és segítségeteket! Köszönöm a nagy értékű és felbecsülhetetlen munkátokat! Lehóczki Andrea Irén

Vass professzor Úr érthetően, alaposan magyaráz. Tetszett, hogy az esetleges kérdéseket módunkban állt a konzultációkon feltenni. Szederová Bernadeta

Személyes segítséget is lehetett kérni. Nagyon megértő, segítőkész, alapos, együttműködő, professzionális szervezés, előadás és tudás. Köszönöm. Szűcs Katalin

Az, hogy minden információt próbáltak átadni Vass Zoltán professzor Úr, Juli, a diák, a filmek, az egyszerűen hihetetlen volt! Takács Istvánné

A képzés rendkívül izgalmas és dinamikus. A folyamatos támogatottság, bátorítás a professzor úr és Juli részéről nagymértékben motiváló. A professzor úr humora és Viola bája már csak hab a tortán. Piukovics Beáta

Nagyon szerettem a képzést, minden pillanatát élveztem. Kicsit sajnálom, hogy véget ért, szívesen hallgatnám tovább az előadásokat. Héder Tünde 

Gyakori kérdések

Miben különbözik más képzésektől?

Négy dologban különbözik:

1. Azért tutoriális program, mert az egyéni tanulásról szól. Személyes kapcsolatba kerülsz az Intézettel, kézen fogva vezetünk, feladataidat egyénileg értékeljük és minden egyes kérdésedre válaszolunk.

2. Ez az egyetlen átfogó program, amely a rajzelemzés legmodernebb irányvonalát oktatja. Azoknak való, akik az összes fontos módszert meg akarják tanulni.

3. Ez a legrészletesebb. Minden oktatási hét egy-egy komplett képzés anyagát foglalja össze videókkal, segédanyagokkal, feladatokkal és újdonságokkal. A videók azért is különleges értékesek, mert élő képzések felvételeiből készültek, így a résztvevők kérdéseiből és megoldásaiból is rengeteget tanulhatsz.

4. Olyan 24 hetes rendszerbe lépsz be, aminek világosan látod az elejét és a végét. Ha felszállsz erre a "hajóra", akkor 24 hét alatt biztosan eljuttat a célállomáshoz. Neked csak annyi a dolgod, hogy heti néhány órát szánj rá.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK AZ EGYETEMI KÉPZÉSTŐL?

A KRE Rajzvizsgálati szaktanácsadó képzéstől elsősorban abban különbözik, hogy nem kell utazni és személyesen jelen lenni az órákon. Az online tanulás azonban több önállóságot igényel, hiszen magad osztod be az idődet.

Ha minden fejezetet elvégeztél, sikeres a záróteszt és a dolgozat is, akkor megkapod a végső oklevelet Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő megnevezéssel.

Az osztályok oktatása élő formában történik?

A fejezetek többségét előre felvett videók alapján sajátíthatod el, amelyek előnye, hogy nem kell alkalmazkodnod az élő előadások időpontjához, és akkor foglalkozhatsz velük, amikor neked kényelmes.

ÚJDONSÁG: Élő előadásokat is tartunk online formában, a Zoom programon keresztül. Itt valós időben vehetsz részt az órákon és kérdezhetsz is (ha nem érsz rá az óra időpontjában, megkapod a rögzített felvételt).

Ez a rendszer nagy szabadságot ad:

 • ha egyetlen délután alatt szeretnéd feldolgozni az egész heti tananyagot, azt is megteheted,
 • ha az egész hétre beosztod, az is rendben van,
 • sőt, ki is hagyhatsz heteket, mert a képzés teljes időtartama alatt bármikor előveheted a fejezeteket.

További segítség, hogy az osztály rendszeresen találkozik a Zoom online felületén. Itt teheted fel kérdéseidet a Rajzelemzési Intézet oktatóinak, és élőben kapsz választ rájuk.

Ha valami miatt nem tudsz bekapcsolódni a heti megbeszélésekbe, az sem jelent kizáró okot, mert segítünk a pótlásban.

Lesz még ilyen képzés máskor is?

Ezt nem tudjuk előre, mert mindig az Intézet oktatóinak kapacitásától függ, milyen képzést tudunk megtartani.

Ha érdekel, akkor jelentkezz most, mert ez a csoport biztosan elindul.

A gombra kattintva beléphetsz az online tanfolyam tartalomjegyzékébe és belenézhetsz a tananyagba. Így sokkal könnyebb lesz dönteni!

"Személyes segítséget is lehetett kérni. Nagyon megértő, segítőkész, alapos, együttműködő, professzionális szervezés, előadás és tudás. Köszönöm." Szűcs Katalin

"Gratulálok a szervezéshez, nem volt gond a technikával és Juli is egy kincs; akár telefonon, akár emailben fordult hozzá az ember, mindig segítőkész volt." Szabó Ildikó

További gyakori kérdések

Hogyan történik az online konzultáció?

Mi lesz, ha nem sikerül a vizsga?

Házi feladatok lesznek?

Mi történik, ha nem tudom egy hét alatt elvégezni az adott témakört?

Akkreditált kreditpontokat kapok érte?

Milyen befizetési lehetőségek vannak?

Később is segítünk Neked!

A Rajzelemzési Intézet "diákjaként" akkor is szívesen segítünk Neked, amikor már befejezted a tanfolyamot.

Innentől kezdve mindig megkereshetsz minket szakmai kérdéseiddel a Neked megfelelő formában: telefonon, e-mailen vagy a személyes fogadóórán.

Részletfizetéssel
29.780 Ft / hó

A program részvételi díja 6 x 29.780 Ft szemeszterenként. A képzés összesen 24 darab, egymásra épülő kurzust, konzultációt és online előadást tartalmaz, jól érthető formában, ugyanakkor magas színvonalon, 25 évnyi tudományos munka összefoglaló eredményeként.

A képzés 2 szemeszterből áll, amelyek egyenként 12 hét időtartamúak.

Vizsgázni és oklevelet szerezni a második szemeszter végén lehet. 

A vizsga nem kötelező, önmagáért a tudásért is érdemes beiratkozni (oklevelet azonban csak sikeres vizsga esetén adhatunk ki).

Az oklevelet a Rajzelemzési Intézet állítja ki és a professzor úr írja alá. Igény esetén több nyelven is kiállítjuk.

A részvételi díj magában foglalja a 24 témán felül a konzultációkat, az élőben zajló, online órákat, az opcionális vizsgát, siker esetén tanúsítványt/oklevelet, továbbá személyes figyelmet, szakmai-baráti közösséget és segítséget.

A szemeszter egyösszegű befizetése esetén:


 • Elengedünk egy havi törlesztést a részvételi díjból, így a tandíj szemeszterenként 29.780 Ft, összesen 59.560 Ft  összeggel csökken.
 • Online Könyvtár: hozzáférést adunk a szemeszter időtartama alatt a Rajzelemzési Intézet egyedülálló könyvtárához, amely minden szükséges tankönyvet tartalmaz, valamint ma már beszerezhetetlen szakirodalmakat.
 • Esettanulmányok: a résztvevők rendelkezésére bocsátjuk a Rajzelemzési Intézet zártkörű archívumát, amely kijavított, ellenőrzött rajzelemzési esetleírásokat és példaelemzéseket tartalmaz.
 • Tesztgyűjtemény: a résztvevők hozzáférést kapnak a modern rajzvizsgálati módszerek legújabb, legrészletesebb, gyűjteményéhez.
 • ARTIES rajzelemző szoftver: teljeskörű hozzáférést adunk a szemeszter időtartamára a díjnyertes, mesterséges intelligenciát alkalmazó ARTIES rajzelemző program gyermekrajz- és felnőttrajz-változatához, amely hatalmas segítséget ad a rajzok megértéséhez.
 • Azonnali kezdést kérhetsz, azaz a fejezetek heti rendszerét (a konzultációk kivételével) azonnal meg tudjuk nyitni számodra. Így nem kell megvárnod a csoportindítás dátumát, hanem azonnal elkezdheted őket. (Ez természetesen nem kötelező, csak lehetőségként kínáljuk fel.)

Ha kérdésed van, hívj vagy írj e-mailt. Szívesen segítünk.

Sokat segített az a lehetőség, hogy többször megnézhettem a videókat, amelyekben Prof. Dr. Vass Zoltán rámutatott, hogy milyen hibák merülhetnek fel, és ennek okára is rávilágított. Szigethi Ágnes

Az online tanfolyam előnye volt, hogy az előadások visszanézhetők, az elkalandozó egyének – mint én - se maradtak ki fontos tudnivalókból, vagyis így tényleg egyéni ritmusban lehet feldolgozni az anyagot. Dr. Varga Tünde

A megismert elemzési eljárás hatalmas segítséget jelent a munkámban. A képzés felépítése, szervezettsége jól követhető, alapos és mégis rugalmas volt. Köszönöm, hogy részt vehettem benne! Ráczné Enikő

Nagyszerű élmény volt részt venni a képzésben. A rugalmas beosztásért különösen hálás vagyok, hiszen munka/tanulás/magánélet mellett alapvetően nehéz képzéseket elvégezni, de a Rajzelemzési Intézet lehetővé tette ezt. Bardocz Kinga-Krisztina

Nekem személy szerint nagyon tetszett maga a képzés online volta, rendkívül tartalmas és jól szervezett volt egy remek csapattal. A filmekbe beépített feladatok nagyon hasznosak voltak, főleg, hogy azonnal megkaptuk a megoldásokat is. Lehóczki Andrea Irén

Juli segítőkészsége átlagon felüli. Soha nem találkoztam még egyetlen olyan oktatóval sem, aki ennyire segítőkész és nyugodt marad még akkor is, ha századjára kérdezik meg tőle ugyanazt. Zoltán tudása irigylésre méltó. A képzés pedig fantasztikus :) Papp Norina

Juli mindig segítőkészen rendelkezésre állt, ha valamivel kerestem, és ez minden ezzel kapcsolatos nehézséget feloldott. Horváth Eszter

Nagyon kellemesen csalódtam, őszintén szólva féltem attól, hogy kicsit a tenyérből jóslás fogad majd, ennek ellenére egy komplett tudományág tárult fel előttem. Abszolút elégedett vagyok a képzést illetően. Trásy Zsuzsanna

Az, hogy minden információt próbáltak átadni Vass Zoltán professzor Úr, Juli, a diák, a filmek, az egyszerűen hihetetlen volt! Szeretném majd munkámban is használni. Minden jót kívánok !! Takács Istvánné

Nagyon köszönöm Vass Zoltán Professzor Úr érdekes előadásait és Tokovics Juli sok-sok segítségét és kedvességét! Simon Zsuzsanna

Nekem nagyon megfelelt ez az online képzésforma, kényelmes volt, hogy akkor nézhettem meg a videókat, amikor arra lehetőségem volt. Teljesen korrekt  minden. Kemenczky Anikó

Az online forma nagyon megfelelő a számomra, mivel így magam osztom be az időmet. Sokat segít az a támogató háttér, amit az intézet és Juli biztosít. Ez úton is köszönöm a sok segítséget. Kiripovszky Csaba

Nagyon vonzó és érdekes volt számomra ez a rajzelemző képzés. Rengeteget tanultam a képzés során. Mostanra átlátom a képelemzés bonyolult folyamatát, és élvezettel vetettem bele magam az értelmezés folyamatába. Endresz Ágnes

Fantasztikus, hogy ennyi tudást kaphattam, hogy ennyiféle rajzteszttel és technikával megismerkedhettem, amiből a jövőben a munkám során válogatni tudok. Pap-Zelei Anita

A konzultációk során a Professzor Úr előadásai jó alkalmat jelentettek az ismétlésre. Külön pozitívum, hogy így lehetőség volt a még kérdéses tananyagrészek átbeszélésére. Juli minden esetében nagyon készséges és hozzáértő volt, amit innen is még egyszer köszönök! Németh Alexandra

A hetente megnyíló tananyagok bőven hagytak időt a feldolgozásra, mégis egyfajta ritmust adtak a tanulásnak. Teljes mértékben igazodott a felnőttek tanulási adottságaihoz. Orbán György

Az online csoportmunkák hangulatilag is felemelőek voltak, ahol közösen gondolkodtunk egymás véleményét meghallgatva. Lehóczki Andrea Irén

Rendkívül magas színvonalú tudást nyújt a téma iránt érdeklődőknek. Professzor Úr videói következetesen a lényeget emelik ki az SSCA módszertanából. Szászi Boglárka

Kiváló képzés, nekem sokat adott. Borsos Andrea

A RÉSZTVEVŐKNEK 0-24 ÓRÁS SZAKMAI SEGÍTSÉG

A Rajzelemzési Intézet képzéseinek résztvevői számára létrehoztunk egy online fórumot, amelyben szakmai kérdéseket lehet feltenni egy zárt Facebook-csoportban. Mivel a kérdésekről és az üzenetekről azonnali értesítés érkezik, így a fórum tagjai vagy Intézetünk munkatársai azonnal vagy néhány órán belül válaszolni tudnak.

"A képzés vezetőivel folytatott rendszeres interakció, naprakész tájékoztatás és pontos konzultációk biztonságot adtak számomra. Minden érthető volt, nagyon érdekes és egyben szórakoztató is. Mind lexikális, mind gyakorlati tudásunkat csak csodálni tudom." Borsy Eszter

"Nagyon szerettem a képzést, minden pillanatát élveztem. Kicsit sajnálom, hogy véget ért, szívesen hallgatnám a tovább az előadásokat." Héder Tünde

Hétközben munkahelyen dolgozom, hétvégén mindkét napon gyerekekkel foglalkozom ... ezért gondoltam online a tanulást. Makra Ildikó Judit

Saját időbeosztásom szerint haladhatok... az élő előadás adott időben, adott helyen van, s ha érdekel, ott kell lennem, akár fáradt vagyok, akár nem. Móricz József

Most, hogy a neten találkoztam ismét a korábban dédelgetett álommal, hogy megtanulom, hát elkezdtem... így nem vagyok időhöz kötve és a lehetőségeim tempójában követhetem a feladatokat, és várom, hogy a »titkok« birtokába jutok. Jobbágy Kati

Régóta meg akartam tanulni rajzokat elemezni, és ezt a tanfolyamot tartottam a legjobbnak. És azért online, mert itthon vagyok a 17 hónapos kisfiammal. Juhász Réka

Fontosnak tartom megemlíteni Tokovics Juli szaktanácsadó óriási segítségét a képzés során. Lelkiismeretessége, segítőkész empátiája, kettejük megnyugtató személyisége minden nehézségen, elakadáson átsegített.. Köszönet érte. Turúné Tóth Anikó

Nagyszerű képzés egy tökéletesen kidolgozott módszerhez. A videók és a könyvtárhoz való hozzáférés óriási motivációt adtak az önképzéshez. Az ARTIES program segített abban, hogy a következtetéseimet ellenőrizzem. Györe Ildikó

Mindig pontos volt a kontaktórák kezdése, elégedett vagyok az oktatás színvonalával. Nagyon örülök, hogy részt vettem a képzésen! Köszönöm! Schieder Szandra

Számos képzésen vettem már részt, de ennyire összeszedett, iránymutató, inspiráló, támogató és lendületes képzésen még nem. Gáborné Jászai Emese Anna

Juli és a Professzor Úr is nagyon készségesen és segítőkészen álltak rendelkezésre bármilyen kérdés megválaszolásában. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a képzésen és, hogy megismerhettelek Benneteket. Köszönöm ezt az értékes tudást biztosító képzést, nagyon élveztem. Báterné Vízkelethy Ilona

Kiváló képzés, nekem sokat adott. Borsos Andrea

Nagyon hasznos, és a visszanézhetőség miatt alaposabb tanulást tesz lehetővé! Az esetleges hiányzó láncszemeket pedig pótolták az online órák. Magó Noémi

A videoanyagok nagyon jól felépítettek, lényegretörőek, rengeteg tudásanyagot tartalmaznak és nagyon hangulatosan megszerkesztettek. (A videók elején és végén elhangzó dallam még most is a füleimben cseng.) Könnyű és élvezetes volt a videókból elsajátitani az anyagot. Az embernek az a benyomása támadt, mintha az élő előadáson ülne. Ress Katalin

Nagyon izgalmas és részletes volt az anyag, élvezet volt tanulni! Tóth Zsuzsanna Edit

Nagyon hatékony volt az, hogy többször is visszatérhettem egy-egy számomra nehezebben értelmezhető problémához filmrészlet újra játszásával. Hasznos volt, amikor megismertem az „ARTIES szoftver” alkalmazásának lehetőségeit. Napi szinten jártam az Online Rajzelemzési Könyvtárban, a Tesztlaboratóriumban. Pummer Enikő

Nagyon színvonalas és élvezetes volt, végig fenntartotta az érdeklődésemet. Új szemléletet adott, amelyet a munkámban is hasznosítani fogok a jövőben. Zeleiné Huczik Katalin

Hihetetlenül jól felépített, magas színvonalú képzés. Stefanikné Sulyán Ildikó

Rendkívüli módon volt összeállítva a képzés. Hiteles, érthető és gyakorlatias volt. Ha valamit megnéztem, gyakorlatilag azonnal ki tudtam próbálni. Az elköteleződés, a józan szenvedély (…ha van ilyen) érződött az előadásokon, valamint az önzetlenség, a tudás átadásában. Ezt nagyon köszönöm Vass Zoltán professzor úrnak és csapatának. Nagyon sok segítséget kaptunk Julitól. Bármilyen kérdésre, problémára gyorsan és hatékonyan válaszolt. Ez is nagy biztonságot jelentett a képzés során. Köszönöm!!! Dr Kovács Szilvia Erzsébet

Nagyon köszönöm a szervezést és a flexibilitást. Pici baba mellett is megérte éjszakázni :) László Annamária

Nagyon színvonalas, jól megszerkesztett, fantasztikus tudásanyaggal gazdagodtam, melyet nagyon köszönök ezúton is, az online tutoriális rendszer olyan átfogó részletes és egyértelmű eszköztár, mellyel eddigi tanulmányaim során még nem találkoztam. A képzés vezetőivel folytatott rendszeres interakció, naprakész tájékoztatás és pontos konzultációk biztonságot adtak számomra. Minden érthető volt, nagyon érdekes és egyben szórakoztató is. Mind lexikális, mind gyakorlati tudásukat csak csodálni tudom. Borsy Eszter

Hatalmas előny, hogy a video anyagok bármikor és akárhány alkalommal visszanézhetők/hallgathatók. Mindenki a saját tempójában, és időbeosztásában tud haladni az ismeret feldolgozással. Külön köszönet Julinak a folyamatos segitség nyújtásért és vidám személyiségért. Valamint hálás köszönet a Tanár úrnak az átadott tudásért és az élvezetes előadásokért. Soha nem éreztem elnyújtottnak vagy unalmasnak, öröm volt hallgatni. Köszönöm! Ress Katalin

A gombra kattintva beléphetsz az online tanfolyam tartalomjegyzékébe és ingyen belenézhetsz a tananyagba. Így sokkal könnyebb dönteni!

Rajzelemzési Intézet

Rajzelemzési Intézet:
a hiteles tudás
1995–2024

Insert Content Template or Symbol