Kezdés:

Online Tutoriális Program

Tanulj és vizsgázz otthon a rajzelemzés 10+1 területéből: legyél okleveles szakértő

A RAJZELEMZÉS MEGVÁLTOZOTT...

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, amikor a rajzelemzés még abból állt, hogy az emberrajz alapján értékelte a gyógypedagógus a gyermek fejlettségét.

Ezek az idők már elmúltak.

Letöltés: hol és mire használják a rajzelemzést?

(3 oldalas PDF)

A 70-es években Amerikában új rajztesztek születtek, a 80-as években Németországban új elmélet bontakozott ki, a 90-es években létrejött hazánkban a képi kifejezéspszichológia, ami minden eddiginél többet képes megérteni a képekből.

Ez olyan szintre emelte a rajzelemzést, amely korábban elképzelhetetlen volt. Az SSCA módszer kimutatta, hogy a rajz többet tud a kliensről, mint a kliens saját magáról.

Ma már a rajzvizsgálati szakértő a fejében hordoz egy térképet, amelynek segítségével pusztán rápillant egy képre és azonnal hiteles következtetéseket von le.

A szakkönyvek tudományos nyelvezete nehezen érthető és minden egyes rajz más megközelítést kíván. A rajzvizsgálat gyakorlati alkalmazását ezért ...

… nem lehet könyvből megtanulni.

Te is tudsz fejlődni?

Egészen elképesztő, hogy a rajzvizsgálat az utóbbi években milyen hatalmas fejlődésen ment át. Ezért ma már olyan segítő szakemberekre van szükség, akik megfelelnek hét kritériumnak:

 1. átlátják a modern rajztesztek rendszerét,
 2. megfelelő tesztet választanak,
 3. bármilyen rajzban, firkában, festményben képesek pszichológiai, pedagógiai vagy mentálhigiénés összefüggések felismerésére,
 4. hiteles következtetéseket vonnak le,
 5. tisztelik a rajzot, mert értik, milyen fontos információkat tartalmaz,
 6. fejet hajtanak a bonyolult összefüggések előtt, és elkerülik a leegyszerűsítő belemagyarázást,
 7. kompetenciahatáraikat betartják.

Ezért a Rajzelemzési Intézet is megemelte a lécet.

Intézetünk Prof. Dr. Vass Zoltán kutatásai alapján új online tanulmányi programot hozott létre modern szakemberek képzésére, akik mind a hét kritériumot teljesítik.

A RAJZELEMZÉSI INTÉZET
BEMUTATJA 
AZ ONLINE TUTORIÁLIS PROGRAMOT

Vedd fel a kesztyűt és érd utol a legjobbakat – vizsgázz le a rajzvizsgálat 10+1 kritikus alapterületéből, amit SEHOL MÁSHOL nem tanítanak, mert a Rajzelemzési Intézet saját kutatásaira épül:

1. A HÉTLÉPÉSES MÓDSZER (SSCA)

2. SPONTÁN FIRKÁK ÉS  FIRKATESZTEK

3. A SZÍNEK PSZICHOLÓGIÁJA

4. A FARAJZOK MODERN ELEMZÉSE

5. A CSALÁDRAJZ NYOLC TÍPUSA

6. RAJZOK VILLÁMOLVASÁSA

7. TANÁCSADÁS RAJZOKKAL

8. PÁRKAPCSOLATI RAJZELEMZÉS

9. FREUDI ÉNERŐ ÉS ERŐFORRÁSOK

10. A LAKÁS ÉRZELMI TÉRKÉPE

… és utána integráld a 10+1 területet: legyél Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az Online Tutoriális Programban 10+1 kritikus fontosságú témát sajátítasz el egymás után, összesen 12 hét alatt (a +1 téma a bevezető fejezetre értendő).


A tanulás és a vizsgázás is  otthon történik, sőt a konzultációkhoz sem kell utaznod.

Nézz bele a fenti videón az egyik fejezetbe (kapcsold be a hangot is)


Kezdési időpont:

 

Alapvetően saját időbeosztásod szerint tanulsz, azonban ezt nem egyedül teszed, hanem kislétszámú ONLINE osztályban.

Az online osztály
élő, személyes segítséget kap az Intézet oktatóitól kéthetente online konzultáció formájában. Itt csoporttársaiddal együtt minden kérdést feltehettek, továbbá gyakorló feladatokat kaptok, amelyeket mindenki egyénileg oldhat meg.


Egy online osztály létszáma mindössze 7-15 fő. 

Már a kezdés előtt bekapcsolódhatsz


2020. május 26-tól ingyenes előadásokat tartunk online formában, 30 perc terjedelemben.

Ezeken Prof. Vass Zoltán áttekintést ad egy-egy témakörről, amely alapján el tudod dönteni, érdekel-e részletesebben a téma.

Az előadások után Nyílt Nap következik, amikor kinyitjuk a tananyagokat, és felteheted kérdéseidet.

Nézd bele el ingyenesen, elköteleződés nélkül a következő online előadásba! Időpont:

.

Program:


17.00-17.30: Előadás

17.30-18.00: Nyílt Nap

 • A Rajzelemzési Intézet bemutatkozása.
 • Betekintés a tananyagokba, képzésekbe.
 • Oklevélszerzési lehetőség, vizsgázás.
 • Az ARTIES rajzelemző program bemutatása.
 • A Rajzelemzési Intézet egyedülálló Online Könyvtárának bemutatása.
 • A résztvevő kérdései, beszélgetés.

Kérj meghívót az ingyenes részvételhez ezen az űrlapon:

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

 • Keddenként megnyílik a soron következő téma, hozzáférést kapsz 1-4 órányi oktatófilmhez, zártkörű előadásanyagokat tölthetsz le, és elérhetővé teszünk számodra egy online tudástesztet. A videók különlegesen értékesek, mert élő képzések felvételeiből készültek, így a résztvevők kérdéseiből és megoldásaiból is rengeteget tanulhatsz.
 • EZUTÁN BÁRMIKOR megnézheted a videókat és kitöltheted az online tudástesztet. Siker esetén igazolást kapsz az adott résztémáról.
 • KÉTHETENTE online konzultációs lehetőséget kapsz, amelyhez csak a képzés résztvevői kapnak belépést. Itt élőben mindent megkérdezhetsz tőlünk, amit nem világos.
 • Kérésre személyesen is fogadunk Téged (konzultálhatsz Prof. Dr. Vass Zoltánnal, amennyiben erre van igényed).

Amikor már minden kurzust elvégeztél és minden vizsgát letettél, jelentkezhetsz online záróvizsgára, és megírhatod a záródolgozatot (esettanulmányt).

Siker esetén oklevelet kapsz, amelyet a Rajzelemzési Intézet állít ki és a professzor úr ír alá.


Hol használhatod az oklevelet? Töltsd le innen a listát

Az oklevélen szereplő megnevezés: 

OKLEVELES RAJZVIZSGÁLATI SZAKÉRTŐ

TEMATIKA HETI BONTÁSBAN

A heti órarended az alábbi lesz:

1. HÉT

1. TEMATIKUS EGYSÉG: Alapozó ismeretek
Az első héten megismered a rajzelemzés mai szemléletét. Ezután nyomban gyakorlatok következnek, amelyekkel megtanulod elkerülni az öt leggyakoribb tévedést, valamint a tipikus értelmezési és gondolkodási problémákat.

2. HÉT

2. TEMATIKUS EGYSÉG: A hétlépéses módszer (SSCA)
A második héten megismered a hétlépéses módszert (SSCA) és a fenomenológiai térképet. Rengeteg megfigyelési szempontot és értelmezéset tanulsz, amelyekkel képes leszel elkezdeni bármilyen rajz, firka, festmény értelmezését.

3. HÉT

3. TEMATIKUS EGYSÉG: A spontán firkák és a firkatesztek elemzése
Megtanulod a vonal anatómiájának elemzését, amit ezentúl folyamatosan alkalmazni fogsz más rajzokhoz is. Ismerni fogod a klasszikus firkateszteket és alkalmazási módjukat. Példákat látsz a hétköznapi, spontán firkák elemzésére, amelyek sokszor tudattalan tartalmakat jeleznek. Tudni fogod, hogyan vizsgáld az érzelmeket firkák segítségével, és hogy mi különbözteti meg az egészséges és patológiás firkákat egymástól.

4. HÉT

4. TEMATIKUS EGYSÉG: A színek pszichológiai értelmezése
Egy rajzvizsgálati szakértőnek alaposan ismernie kell a színek pszichológiai értelmezését, hiszen a színválasztás és a személyiség szorosan összefügg. Ez az egyik legérdekesebb fejezet, mert belemerülünk a színpszichológia és a színdiagnosztika tudományába. Tudni fogod, mit jelentenek a kedvelt és az elutasított színek, hogyan tárhatók fel az egyéni színkulcsok, mi a normális és mi a patológiás?

5. HÉT

5. TEMATIKUS EGYSÉG: A farajzok részletes elemzése
A vonal és a szín után itt az ideje a klasszikus rajzvizsgálati módszerek tanulmányozásának. Az első a farajzok elemzése. Sajnos a legtöbben még mindig Koch 1949-es, elavult módszerét alkalmazzák, pedig azóta sokat fejlődött ez a terület is. Megtanulod a farajzok elemzésének mai módszerét, a mozgásfolyamat elemzését, a fa részeinek helyes értelmezését és az újabban publikált, kiváló módszereket.

6. HÉT

6. TEMATIKUS EGYSÉG: A családrajz 8 típusa
A családrajz a legfontosabb gyermekrajz-típus, mert amit a gyermek a családrajzban elmond magáról, azt szavakkal nem tudja kifejezni. Megismered a családrajz nyolc típusát és azok pszichológiai értelmezését. Tudni fogod, melyik családrajz-tesztet rajzoltasd meg óvodás vagy iskolás gyermekkel, melyiket kamaszokkal vagy felnőttekkel, milyen a normális, egészséges rajz, mit kell mindenképpen észrevenni, melyek a tüneti jelzések és hogyan kell őket értelmezni.

7. HÉT

7. TEMATIKUS EGYSÉG: Rajzok villámolvasása 30 másodperc alatt
A szakértő az SSCA módszer segítségével képes azonnali elemzésre. Ehhez persze sokat kell tanulni. A folyamat azonban felgyorsítható három speciális módszerrel, amit az utóbbi években kísérleteztünk ki. Ez a fejezet azt a tudást adja át, amivel a rajzok 90%-át azonnal meg lehet érteni.

8. HÉT

8. TEMATIKUS EGYSÉG: Segítő tanácsadás rajzokkal
A rajzvizsgálat rendkívül jól használható eszköz a tanácsadási helyzetben, hiszen őszintén feltárja a kliens aktuális problémáját és olyan összképet ad akár egyetlen ülés alatt, ami másként nem lehetséges. Ezen a héten speciális rajzvizsgálati módszereket tanulsz meg, amelyeket kifejezetten tanácsadáshoz vagy coachinghoz ajánlunk.

9. HÉT

9. TEMATIKUS EGYSÉG: Párkapcsolati rajzelemzés
Ezen a héten a párkapcsolatok rajzvizsgálati módszereit ismered meg a tudományos kutatások fényében. Amivel foglalkozunk: (1) a párkapcsolat állapotának felmérése és kilátásainak megjóslása rajzvizsgálati módszerekkel, (2) a párkapcsolati összeillés, (3) a kapcsolat négy legfontosabb tünete, amire folyamatosan figyelni kell, (4) hogyan lehet feltárni, elég szeretetet kapott-e valaki gyermekkorában.

10. HÉT

10. TEMATIKUS EGYSÉG: Speciális módszerek I. A freudi énerő és az erőforrások mozgósítása
A képzés koronáját a speciális alkalmazási területek jelentik. Ezekből kettőt választottunk ki. Az elsőben megtanulod, hogyan lehet felmérni az énerő szintjét, mi a zseniális Freud szemléletében, hogyan lehet belső erőforrásokkal növelni az énerőt és mindehhez miért olyan fantasztikus eszköz a képi kifejezés. A tanultakat saját életedben is hasznosítani fogod.

11. HÉT

11. TEMATIKUS EGYSÉG: Speciális módszerek II. A lakás érzelmi térképe
A második speciális módszer az érzelmi alaprajz, ami feltárja, hol lokalizálódnak a lakásban a pozitív és a negatív érzelmek, hogyan lehet ezeket megváltoztatni és mit mondanak el a személyiségről. Mindezt egy hihetetlenül izgalmas rajzteszt segítségével fogod megtanulni!

12. HÉT

12. TEMATIKUS EGYSÉG: SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA
Az Online Tutoriális Program utolsó hetében átismétled az eddigieket és felkészülsz az online záróvizsgára. A záródolgozatot benyújthatod azonnal vagy 6 hónapon belül. Az összes kurzusfeladat sikeres teljesítése esetén az Intézet megkapod az Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő minősítést.

TEMATIKA HETI BONTÁSBAN

A heti órarended beosztása az alábbi lesz (asztali számítógépen még több részlet jelenik meg):

1. HÉT

1. TEMATIKUS EGYSÉG: Alapozó ismeretek

2. HÉT

2. TEMATIKUS EGYSÉG: A hétlépéses módszer (SSCA)

3. HÉT

3. TEMATIKUS EGYSÉG: A spontán firkák és a firkatesztek elemzése

4. HÉT

4. TEMATIKUS EGYSÉG: A színek pszichológiai értelmezése

5. HÉT

5. TEMATIKUS EGYSÉG: A farajzok részletes elemzése

6. HÉT

6. TEMATIKUS EGYSÉG: A családrajz 8 típusa

7. HÉT

7. TEMATIKUS EGYSÉG: Rajzok villámolvasása 30 másodperc alatt

8. HÉT

8. TEMATIKUS EGYSÉG: Segítő tanácsadás rajzokkal

9. HÉT

9. TEMATIKUS EGYSÉG: Párkapcsolati rajzelemzés

10. HÉT

10. TEMATIKUS EGYSÉG: Speciális módszerek I. A freudi énerő és az erőforrások mozgósítása

11. HÉT

11. TEMATIKUS EGYSÉG: Speciális módszerek II. A lakás érzelmi térképe

12. HÉT

12. TEMATIKUS EGYSÉG: SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA

"Az online forma még agyonterhelt napjaimba is belefér"
– Szabó Éva

“Az időbeosztásom nagyon feszes, azonban ezeket a filmeket akár késő este is megnézhetem, akár többször is.”

– Tóth Mária Anna

Mire használhatod ezt a tudást? Kattints ide

Az oktatókról (kattints ide)

A képzés elvégzése után RAJZELEMZÉSI TÉRKÉP lesz a fejedben, amivel többé nem tévedhetsz el.

Mindig tudni fogod, hol tartasz a kép megértésében, merre folytasd a felfedező utazást, és folyamatosan újabb felismeréseid lesznek.

Neked való?

Pedagógusoknak: tanár, tanító, óvónő

Pszichológusoknak

Egyetemi, főiskolai hallgatóknak

Aki már tanult rajzelemzést máshol

Aki grafológiát tanult

Aki maga is rajzol vagy fest

Klienseidnél szeretnéd használni?

Az önismeret (is) érdekel?

Segítségként számítógépes program:

Egyösszegű befizetés esetén ajándékként ingyenesen megkapod az egyedülálló online rajzelemző program (ARTIES) felnőtt- és gyermekrajz-verzióját 1 éves licensszel (olvass róla itt).

A tudományos díjakat elnyert program segítséget ad a rajzok hiteles, objektív megértéséhez, mert minden lényeges rajzi jegy értelmezése szerepel benne, sőt intelligens javaslatokat ad az értelmezéshez.

Mikor indul a képzés?

Kezdés:

A létszám korlátozott (7-15 fő), mert számunkra fontos, hogy személyes figyelmet biztosítsunk mindenkinek, aki igényli.

Mivel ez a képzés mindig teltházzal indult, és a meghirdetés után rövidesen be szokott telni, ezért bevezettük a hely előzetes lefoglalására szolgáló regisztrációs díjat (6000 Ft).

Jelenleg van hely.

Hogyan lehet jelentkezni?

Két lépésben: (1) azonnali regisztráció, (2) a részvételi díj befizetése.

1

1. LÉPÉS - Azonnali regisztráció

Biztosítsd helyed mielőbb 6000 Ft regisztrációs díj befizetésével az alábbi űrlapon, mert a csoport bármelyik nap betelhet.

A helyeket beérkezési sorrendben töltjük fel.

2

2. LÉPÉS - Részvételi díj befizetése

A regisztrációs díj után következik a részvételi díj befizetése (azonnal vagy három héten belül).

A program részvételi díja 5 x 34.633 Ft, amely 11 darab, egymásra épülő kurzust tartalmaz, 25 évnyi tudományos munka eredményeként.

A részvételi díj magában foglalja a 11 kurzuson felül a konzultációkat, a vizsgát, siker esetén  oklevelet, a részvétel során személyes figyelmet, utána szakmai-baráti közösséget és segítséget.

A résztvevők ezen felül hozzáférést kapnak a program időtartama alatt a Rajzelemzési Intézet Online Könyvtárához és Tesztgyűjteményéhez, amely minden szükséges tankönyvet tartalmaz, sőt ma már beszerezhetetlen szakirodalmakat, rajzelemzési esetleírásokat, és máshol nem publikált rajzteszteket.

A díj befizethető öt részben (bankkártyával) vagy egyösszegben (bankkártyával vagy utalással).

Aki egyösszegű befizetést választ, a fentieken túl a részvételi díjból is kedvezményt kap, valamint egyéves hozzáférést a világhírű ARTIES online rajzelemző szoftverhez.

Gyakori kérdések

Miben különbözik más képzésektől?

Négy dologban különbözik:

1. Azért tutoriális program, mert az egyéni tanulásról szól. Személyes kapcsolatba kerülsz az Intézettel, kézen fogva vezetünk, feladataidat egyénileg értékeljük és minden egyes kérdésedre válaszolunk.

2. Ez az egyetlen átfogó program, amely a rajzelemzés 11 modern irányvonalát oktatja. Azoknak való, akik az összes fontos módszert meg akarják tanulni.

3. Ez a legrészletesebb. Minden oktatási hét egy-egy komplett képzés anyagát foglalja össze videókkal, segédanyagokkal, feladatokkal és újdonságokkal. A videók azért is különleges értékesek, mert élő képzések felvételeiből készültek, így a résztvevők kérdéseiből és megoldásaiból is rengeteget tanulhatsz.

4. Olyan 12 hetes rendszerbe lépsz be, aminek világosan látod az elejét és a végét. Ha felszállsz erre a "hajóra", akkor 12 hét alatt biztosan eljuttat a célállomáshoz. Neked csak annyi a dolgod, hogy heti néhány órát szánj rá.

A 11 témáról is kapok külön igazolást?

Igen, amennyiben sikeresen vizsgázol, tehát 70% felett teljesíted az online tudástesztet.

Ebben az esetben az igazolást a vizsga után azonnal letöltheted PDF formátumban.

Ha pedig mindből levizsgáztál, sikeres a záróvizsga és a záródolgozat is, akkor mindezeken felül kapod a végső oklevelet az Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő megnevezéssel.

Az osztályok oktatása élő formában történik?

Nem, a heti fejezeteket nem élő előadáson hallgatod meg, hanem online formában. Így nem kell alkalmazkodnod az időponthoz, és akkor foglalkozhatsz vele, amikor neked kényelmes.

Ha például egyetlen délután alatt szeretnéd feldolgozni az egész heti tananyagot, azt is megteheted.

Ha az egész hétre elnyújtod, az is rendben van. Sőt, a képzés teljes időtartama alatt bármikorra beoszthatod magadnak a filmeket és a teszteket is!

Az osztály azonban mégis találkozik egy online felületen, az online megbeszéléseken, amelyeket az Intézet egyik oktatója vezet. Itt teheted fel kérdéseidet és élőben kapsz választ rájuk.

Ha valami miatt nem tudsz bekapcsolódni a heti megbeszélésekbe, az sem jelent kizáró okot, mert segítünk a pótlásban.

Lesz még ilyen képzés máskor is?

Az Intézet mindig más programokat indít, hiszen a tananyag a professzor úr tudományos kutatóműhelyéből származik, ami folyamatosan megújul.

Ez a személyes képzésen folyamatosan odafigyelünk a résztvevőkre, állandó kapcsolatban vagyunk, egyéni és csoportos kérdésekre válaszolunk, ami  jelentős kapacitást von el az Intézettől. 

A rendszeres meghirdetést ezért nem tudjuk garantálni. Ha látod ezt a honlapot, akkor éppen nyitva áll a jelentkezési lehetőség.

A gombra kattintva beléphetsz az online tanfolyam tartalomjegyzékébe és ingyen belenézhetsz a tananyagba. Így sokkal könnyebb dönteni!

További gyakori kérdések

Hogyan történik az online konzultáció?

Mi lesz, ha nem sikerül a vizsga?

Házi feladatok lesznek?

Mi történik, ha nem tudom egy hét alatt elvégezni az adott témakört?

Személyes konzultációt kérhetek?

Akkreditált kreditpontokat kapok érte?

Milyen befizetési lehetőségek vannak?

Az élő vagy online alapképzés után tanulok itt újat?

Később is segítünk Neked!

A Rajzelemzési Intézet "diákjaként" akkor is szívesen segítünk Neked, amikor már befejezted a tanfolyamot.

Innentől kezdve mindig megkereshetsz minket szakmai kérdéseiddel a Neked megfelelő formában: telefonon, e-mailen vagy a személyes fogadóórán.

Részvételi díj:
mindössze 5 x 34.633 Ft

A program részvételi díja  11 darab, egymásra épülő kurzust tartalmaz, 25 évnyi tudományos munka eredményeként.

A részvételi díj magában foglalja a 11 kurzuson felül a konzultációkat, a vizsgát, siker esetén oklevelet, a részvétel során személyes figyelmet, utána szakmai-baráti közösséget és segítséget.

A jelenlegi egészségügyi helyzetre tekintettel hozzáférést adunk a program időtartama alatt a Rajzelemzési Intézet Online Könyvtárához, amely minden szükséges tankönyvet tartalmaz, sőt ma már beszerezhetetlen szakirodalmakat, rajzelemzési esetleírásokat, és máshol nem publikált rajzteszteket.

Egyösszegű befizetésnél további kedvezményt adunk, valamint egyéves hozzáférést a világhírű ARTIES rajzelemző szoftverhez.

Ha kérdésed van, hívj vagy írj e-mailt. Szívesen segítünk.

"Hétközben munkahelyen dolgozom, hétvégén mindkét napon gyerekekkel foglalkozom ... ezért gondoltam online a tanulást."  [Makra Ildikó Judit]

"Saját időbeosztásom szerint haladhatok... az élő előadás adott időben, adott helyen van, s ha érdekel, ott kell lennem, akár fáradt vagyok, akár nem." [Móricz József]

"Most, hogy a neten találkoztam ismét a korábban dédelgetett álommal, hogy megtanulom, hát elkezdtem... így nem vagyok időhöz kötve és a lehetőségeim tempójában követhetem a feladatokat, és várom, hogy a »titkok« birtokába jutok" [Jobbágy Kati]

"Régóta meg akartam tanulni rajzokat elemezni, és ezt a tanfolyamot tartottam a legjobbnak. És azért online, mert itthon vagyok a 17 hónapos kisfiammal" [Juhász Réka]

A gombra kattintva beléphetsz az online tanfolyam tartalomjegyzékébe és ingyen belenézhetsz a tananyagba. Így sokkal könnyebb dönteni!

Rajzelemzési Intézet

Rajzelemzési Intézet:
a hiteles tudás
2020

Send this to a friend